Motie Geen Data­centers van 50 MW of meer


26 oktober 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 26-10-2022

Constaterende dat:

  • De gemeenten het bevoegd gezag zijn op milieu omgevingsvergunningen voor datacenters kleiner dan 50 MW.
  • Het rijk bezig is met Rijksinstructieregels voor ‘hyperscale’ datacenters van meer dan 10 hectare en een vermogen van 70 MW en meer.
  • Een besluit tot het verbieden van datacenters in de provincie goed gemotiveerd dient te worden op ruimtelijke of milieugronden en dit niet in een amendement is te vatten.

Overwegende dat:

  • Totdat het rijk met beleid op het gebied van datacenters komt, GS het bevoegd gezag is voor datacenters groter dan 50MW.

X Spreken uit (dictum)

  1. Dat de vestiging van datacenters van meer dan 50mw ongewenst is.

X Dragen het college op (dictum)

  1. Ervoor te zorgen dat vestigingen van datacenters van meer dan 50 MW in de provincie Flevoland worden tegengehouden en hier zo nodig bestaand beleid op aan te passen of nieuw beleid te maken. Dit kan door bijvoorbeeld:
  2. Een ruimtelijk provinciaal belang gemotiveerd op te nemen in de omgevingsvisie waardoor datacenters van meer dan 50 MW worden uitgesloten van vestiging in de provincie.
  3. Met het rijk in overleg te gaan om tot een juridisch kader te komen waarbij datacenters groter dan 50 MW worden uitgesloten van vestiging in de provincie.
  4. Hier bij de staten op terug te komen voor november 2023.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: S.Kers (Partij voor de Dieren), S.Simonse (SGP), H.Ismaili Alaoui (GroenRood), Gert-Jan Ransijn (JA21), M.Müller (SP), W.Boutkan (PVV), M.van Rooij (50Plus), P.van der Starre (Fractie van der Starre), Anton de Lange (FvD)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Geen economisch belang Lelystad Airport

Lees verder

Motie Maak een Datacenter Convenant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer