Hengelen is geen sport (amen­dement)


14 november 2018

Amendement nr.: B
Onderwerp: Hengelen is geen sport
Agendapunt: 8d
Onderwerp Statenvoorstel: Actualisatie provinciaal sportbeleid
Nummer Statenvoorstel: 2293747

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 14 november 2018

Wijzigen ontwerpbesluit

Beslispunt(en) te laten vervallen

  • Alle onderdelen met betrekking tot sportvisserij

en gaan over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Wet dieren stelt: "Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen." Vermaak is geen redelijk doel ter rechtvaardiging voor het benadelen van de gezondheid of het welzijn van vissen.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat vissen pijn, angst en stress kunnen ervaren. Hengelen heeft verder grote invloed op watervogels (sterfte door lood, haken en vislijnen), het milieu (lood en ander afval) en natuur (verstoring broedende vogels, vernieling/verstoring van oevers en het veroorzaken van een ecologische onbalans door het vissen op specifieke soorten).

Hengelen is kortom vermaak ten koste van dier, natuur en milieu en zou daarom niet moeten worden ondersteund door de provincie.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

GroenLinks, PvdA, CU, 50PLUS, D66, SP, VVD, CDA, SGP, PVV, Senioren+Flevoland

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer