Dier­on­vrien­de­lijke evene­menten en gebruiken aan banden


Dieren zijn geen attracties

Het welzijn van dieren laat bij volksspelletjes, kunstuitingen, levende kerststallen, circussen en mediaoptredens vaak te wensen over. Dieren worden veel vervoerd, hebben gebrekkige huisvesting, krijgen slechte voeding en lijden vaak aan stress. De Partij voor de Dieren wil af van het respectloze gebruik van dieren omwille van traditie en vermaak.

Er zijn vrijetijdsbestedingen waarin dieren een belangrijke rol spelen en die worden aangeduid als ‘sport’, denk aan hengelen en duivensport. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie een rol heeft in het ontmoedigen en uitbannen van dergelijke dieronvriendelijke vrijetijdsbestedingen

Het standpunt Dieronvriendelijke evenementen en gebruiken aan banden is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer

Gerelateerd

Moties