Meer vrouwen in de politiek - even­wichtig Flevo­lands colle­ge­be­stuur


17 april 2019

Motie nr.: 1
Onderwerp: Meer vrouwen in de politiek - evenwichtig Flevolands collegebestuur
Agendapunt: 5b
Onderwerp Statenvoorstel: Debat naar aanleiding van verslag informateur

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 17 april 2019

Constaterende dat:

  • Alle leden van het huidige college mannen zijn;
  • In de 35-jarige geschiedenis van de provincie Flevoland er slechts 2 vrouwelijke gedeputeerden zijn aangesteld;

Overwegende dat:

  • De helft van de inwoners van Flevoland vrouwelijk is;
  • Democratie ook inhoudt dat het college een afspiegeling is van de samenleving;
  • De politiek te belangrijk is om alleen aan mannen over te laten;
  • De kwaliteit van besluitvorming gebaat is bij een evenwichtige vertegenwoordiging van zowel mannen als vrouwen;

Spreken uit:

  • De wens om bij de formatie van de coalitie en het voordragen van kandidaat-gedeputeerden rekening te houden met een evenwichtige vertegenwoordiging van zowel mannen als vrouwen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemers: Leonie Vestering (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

FvD (2), D66, SP, CDA, GroenLinks, CU (1), PvdD, DENK

Tegen

PvdA, 50PLUS, CU (2), SGP, PVV, FvD (6), VVD