Amen­dement Wijziging doelgroep MKB


27 september 2023

X De tekst van beslispunt(en), zijnde

2. De verordening tegemoetkoming energiekosten mkb-ondernemingen definitief vast te stellen;

X te vervangen door
2. De verordening tegemoetkoming energiekosten mkb-ondernemingen definitief vast te stellen, waarbij artikel 1 onder a (begripsbebalingen) komt te luiden “Aanvrager: een MKB-onderneming, commerciële culturele instelling of commerciële (sport)vereniging en waarbij artikel 4 onder b en c “MKB-onderneming wordt vervangen door aanvrager.


Status

Verworpen

Voor

Tegen