Amen­dement Verant­woording herkomst groene stroom


28 april 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 28 april 2021

Constaterende dat:

  • De wens bestaat dat de concessiehouder bij voorkeur gebruikmaakt van regionaal opgewekte groene stroom;
  • Dit te vrijblijvend is gebleken en een certificaat niet 100% zekerheid geeft over de daadwerkelijke bron;

Overwegende dat:

  • Het van belang is om te kunnen monitoren dat de groene stroom ook daadwerkelijk uit de genoemde hernieuwbare bronnen komt, bij voorkeur uit Nederland of Europa;
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

X De tekst van beslispunt(en), zijnde

  1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het ontwerp Programma van Eisen van de OV-concessie IJssel-Vecht

X te vervangen door

  1. De volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het ontwerp Programma van Eisen van de OV-concessie IJssel-Vecht:

a. dat in het Programma van Eisen wordt opgenomen dat de concessiehouder verplicht is om zich, door middel van monitoringsrapportages, te verantwoorden naar de provincies over de herkomst van de gebruikte groene stroom

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement definitie groene stroom

Lees verder

Amendement A27; geen asfalt, maar OV!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer