Amen­dement Lelystad Airport Exit-strategie


13 juli 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op

29 juni 2022

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

□ De tekst van beslispunt(en), zijnde

1.Bestuurlijke, financiële en ruimtelijk/inhoudelijke condities zoals uitgewerkt in de bijlage “condities voor verdere uitwerking strategische agenda Flevoland vast te stellen als kaders voor Gedeputeerde Staten ten behoeve van gesprekken met het rijk in het kader van de rijk-regio samenwerking en regie in de ruimte.

□ te vervangen door

1.Bestuurlijke, financiële en ruimtelijk/inhoudelijke condities zoals uitgewerkt in de bijlage “condities voor verdere uitwerking strategische agenda Flevoland vast te stellen als kaders voor Gedeputeerde Staten ten behoeve van gesprekken met het rijk in het kader van de rijk-regio samenwerking en regie in de ruimte, met als conditie in deze bijlage:

-Onder 3 Ruimtelijk/Inhoudelijk Toekomstbestendige economie, 5de bullet point: Het Rijk wordt gevraagd af te zien van de opening van Lelystad Airport, in te zetten op een exit plan hiervoor en hierbij passend te compenseren.

□ Beslispunt(en)

□ te laten vervallen

□ Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

Toelichting:

De veehouders zijn het kind van de rekening in deze stikstofcrisis. Zij moeten stoppen, terwijl Schiphol en KLM voortdurend uit de problemen geholpen worden. Het is duidelijk: Ook de luchtvaart zal haar steentje moeten bijdragen. Hoewel Schiphol in 2024 met 10% moet krimpen, is dit nog lang niet genoeg. Wij vinden het dan ook onverklaarbaar dat er nog steeds wordt gesproken over het openen van Lelystad Airport. Wij roepen het Rijk op om definitief een streep te zetten door Lelystad Airport.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Sylvia Kers (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Plan Wild Aanrijdingen

Lees verder

Amendement Burgerleden van buiten de lijst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer