Amen­dement Burger­leden van buiten de lijst


13 juli 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op

29 juni 2022

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

□ De tekst van beslispunt(en), zijnde

3. De eerste wijziging van het Reglement van Orde Provinciale Staten Flevoland 2021 vast te stellen inhoudende artikel 5.5 te wijzigen in: “Elke fractie in de Staten mag twee burgerleden voordragen”

□ te vervangen door

3. De eerste wijziging van het Reglement van Orde Provinciale Staten Flevoland 2021 vast te stellen inhoudende artikel 5.5 te wijzigen in: “Elke fractie die aan het begin van de Statenperiode in de Staten zitting heeft mag twee burgerleden voordragen en artikel 10.1 te wijzigen in “Provinciale Staten benoemen burgerleden op voordracht van de fractie. Het tweede burgerlid dient als kandidaat geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van de betreffende partij, zoals deze kandidatenlijst luidde ten tijde van de laatste verkiezingen van Provinciale Staten. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Provinciewet zijn op burgerleden van overeenkomstige toepassing. Artikel 10.1 is in deze hoedanigheid krachtig tot de nieuwe provinciale staten in 2023 zijn geïnstalleerd. Hierna zal worden geëvalueerd door de nieuwe staten of dit nog wenselijk is”

□ Beslispunt(en)

□ te laten vervallen

□ Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

Toelichting:

Door één van de burgerleden toe te staan van buiten de lijst is er ruimte om binnen de periode van vier jaar politiek talent te ontdekken en deze een kans te bieden om als burgerlid toe te treden en alvast ervaring op te doen in de Staten. Dit verhoogt de kans op continuïteit en kan daarmee het kennisniveau van de Staten ook naar een hoger niveau tillen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Sylvia Kers (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Lelystad Airport Exit-strategie

Lees verder

Amendement Vergoeding statenacademies en werkbezoeken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer