Motie Plan Wild Aanrij­dingen


29 juni 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op:

29 juni 2022

Constaterende dat:

  1. In het afgelopen jaar 520 reeën zijn aangereden in de provincie Flevoland;
  2. De leefomgeving van de reeën steeds verder afneemt door een groei van het aantal stedelijke gebieden;
  3. De huidige preventie dus klaarblijkelijk niet voldoende resultaat geeft.

Overwegende dat:

  1. GS nog niet met een afdoende plan is gekomen met diervriendelijke maatregelen om reeën betere bescherming te bieden;
  2. Aanrijdingen met vrij levende dieren de veiligheid van mens en dier ernstig in gevaar brengt en trauma´s tot gevolg kan hebben;
  3. De kogel hiervoor nooit de oplossing kan en mag zijn;

Er inmiddels meerdere bewezen andere methoden zijn om wildaanrijdingen tegen te gaan.

X Verzoeken het college (dictum) / □ Dragen het college op (dictum) / □ Spreken uit (dictum)

Met een structureel, verbeterd, plan te komen om dier en mens te beschermen tegen mens-dier-aanrijdingen, zoals onder andere ecoducten, afrasteringen, dynamische wildwissels en ecologische verbindingen.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie MRB indexatie

Lees verder

Amendement Lelystad Airport Exit-strategie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer