Afbouwen inten­sieve veehou­derij


24 juni 2020


Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 24 juni 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Constaterende dat:

  • De coronacrisis de onhoudbare situatie voor mens en dier in de intensieve veehouderij en slachterijen opnieuw heeft uitgelicht;
  • In Flevoland de stikstofcrisis en de klimaatcrisis nog steeds aan de orde van de dag zijn;
  • De perspectievenbrief de stikstofcrisis en de klimaatcrisis als twee van de belangrijkste uitdagingen voor komende jaren benoemt;
  • De intensieve veehouderij verantwoordelijk is voor de belangrijkste bijdrage aan de stikstofuitstoot in Nederland;

Overwegende dat:

  • Het afbouwen van de intensieve veehouderij noodzakelijk is voor het herstel van natuur en milieu, het behalen van de klimaatdoelstellingen en het verbeteren van dierenwelzijn;


Spreken uit

  • dat de intensieve veehouderij in Flevoland zo snel mogelijk afgebouwd moet worden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: L Vestering (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, GroenLinks

Tegen

FvD, DENK, PvdA, CU, 50PLUS, D66, VVD, CDA, SGP, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer