Afbouwen inten­sieve veehou­derij


24 juni 2020


Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 24 juni 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Constaterende dat:

  • De coronacrisis de onhoudbare situatie voor mens en dier in de intensieve veehouderij en slachterijen opnieuw heeft uitgelicht;
  • In Flevoland de stikstofcrisis en de klimaatcrisis nog steeds aan de orde van de dag zijn;
  • De perspectievenbrief de stikstofcrisis en de klimaatcrisis als twee van de belangrijkste uitdagingen voor komende jaren benoemt;
  • De intensieve veehouderij verantwoordelijk is voor de belangrijkste bijdrage aan de stikstofuitstoot in Nederland;

Overwegende dat:

  • Het afbouwen van de intensieve veehouderij noodzakelijk is voor het herstel van natuur en milieu, het behalen van de klimaatdoelstellingen en het verbeteren van dierenwelzijn;


Spreken uit

  • dat de intensieve veehouderij in Flevoland zo snel mogelijk afgebouwd moet worden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: L Vestering (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, GroenLinks

Tegen

FvD, DENK, PvdA, CU, 50PLUS, D66, VVD, CDA, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Exitstrategie Lelystad Airport

Lees verder

Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen als koers bij maatregelen economisch herstel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer