Exit­stra­tegie Lelystad Airport


24 juni 2020

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 24 juni 2020

Aan de voorzitter van Provinciale State

Constaterende dat:

  • De ontwikkeling van Lelystad Airport in de Tweede Kamer wederom in opspraak is vanwege gebrekkig voldoen aan de voorwaarden;
  • In Flevoland de stikstofcrisis en de klimaatcrisis nog steeds aan de orde van de dag zijn;
  • De perspectievenbrief de stikstofcrisis en de klimaatcrisis als twee van de belangrijkste uitdagingen voor komende jaren benoemt;
  • Uit nieuwe berekeningen van Horyzon blijkt dat Lelystad Airport 20% minder banen zal opleveren dan aanvankelijk verwacht;

Overwegende dat:

  • De ontwikkeling van een nieuw vliegveld op geen enkele manier de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Flevoland ten goede kan komen;
  • Naarmate de klimaatcrisis verergert de kans steeds kleiner wordt dat Lelystad Airport daadwerkelijk open zal kunnen gaan;
  • De toename in werkgelegenheid, die altijd een belangrijk argument vóór Lelystad Airport heeft gevormd, nu blijkt tegen te vallen;
  • Er aangifte is gedaan tegen topambtenaren en de voormalige directeur van Lelystad vanwege het vermoeden van misdrijven rondom de stikstofberekeningen van Lelystad Airport;

Spreken uit

Dat Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk met een exitstrategie moet komen voor Lelystad Airport, om verdere verspilling van geld, middelen, grondstoffen en natuur te voorkomen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J. Luijendijk (PvdD)

Handtekening initiatiefnemer:


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

FvD, VVD, PVV, CDA, PvdA, CU, 50PLUS, D66, SGP, DENK

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Klimaatvoorwaarden aan steun Flevolandse organisaties

Lees verder

Afbouwen intensieve veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer