Brede welvaart en duurzame ontwik­ke­lings­doelen als koers bij maat­re­gelen econo­misch herstel


24 juni 2020

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 24 juni 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Constaterende dat:

  • In Flevoland naast de coronacrisis ook de stikstof- en klimaatcrisis nog steeds aan de orde van de dag zijn;
  • De perspectievenbrief de stikstofcrisis en de klimaatcrisis als twee van de belangrijkste uitdagingen voor komende jaren benoemt;

Overwegende dat:

  • Het bedrijfsleven een belangrijke rol kan hebben in de verduurzaming van de samenleving;
  • Het hebben van een toekomstbestendige koers bij steun aan organisaties positief bijdraagt aan een duurzame omschakeling naar een toekomstbestendige samenleving;

Verzoeken het college

  • De principes van de brede welvaart en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties als koers te zien bij de uitwerking van de maatregelen gericht op economisch herstel tijdens als na de coronacrisis;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: L. Vestering (Partij voor de Dieren), T. Smetsers (D66), B. de Reus (Groenlinks), A. Khedoe (DENK)Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, CDA, PvdA, CU, SP, D66, PvdD, DENK

Tegen

FvD, PVV, VVD, 50PLUS, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Afbouwen intensieve veehouderij

Lees verder

Ecologisch en diervriendelijk maaibeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer