Econo­misch Programma: een gezond ecosysteem


21 september 2016

Door Leonie Vestering
Provinciale Staten van 21 september 2016
Agendapunt 9a: Economisch Programma

Dankuwel voorzitter. Allereerst onze complimenten voor dit heldere stuk. De vergelijking van de economie met een ecosysteem kunnen wij waarderen en daar kunnen wij ons in zekere zin ook in vinden. Maar het moet wel een gezond ecosysteem zijn. Groei op zich mag niet het doel zijn van de economie, want als iedereen alsmaar maar wil groeien, is er simpelweg niet genoeg voor iedereen. Zoals ik aan mijn zoon van 2 jaar oud zou uitleggen: Dan is de wereld “op”.

En wist u, dat de wereld voor dit jaar eigenlijk ook al op is? Earth Overshoot Day -de dag waarop we alles hebben verbruikt wat de wereld ons in een jaar geeft- was dit jaar 8 augustus. Nog nooit viel Earth Overshoot Day zo vroeg! We verbruiken bijna 2 keer zoveel als de wereld ons geeft. De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Nederlander is volgens het Living Planet rapport van het WWF maar liefst 6,3 mondiale hectare per persoon. Simpel gezegd: er zijn 3,6 aardbollen nodig als iedereen zou leven als de gemiddelde Nederlander. Het lijkt maar niet op te kunnen. We groeien, en groeien alsmaar door op een wereld die niet met ons mee groeit.

Het doel van het Economisch Programma zou een gezonde wereld moeten zijn. Een circulaire economie is hierbij onmisbaar, maar dat onderdeel is verwijderd en elders ondergebracht, waardoor het niet meer meeprofiteert van de 21 miljoen waar we vanavond een beslissing over nemen.

Ook hebben we in deze provincie altijd gekeken naar mogelijkheden voor combinaties. We noemen dat werk met werk maken. Dat betekent dat we extra blij waren met initiatieven die zowel goed waren voor werkgelegenheid als voor andere maatschappelijke doelen, zoals energietransitie. Ook dat wordt nu verlaten, want er staat dat het Economisch Programma er niet is om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. In de commissie formuleerde de gedeputeerde het nog sterker. Hij zei “we gaan in dit economisch programma ondernemers, als ze in aanmerking willen komen voor ondersteuning, niet meer met maatschappelijke eisen opzadelen, niet meer eisen dat bedrijven werken aan circulaire economie, klimaatneutraal zijn of kinderarbeidvrij zijn.

Dit is een typisch voorbeeld van een te grote focus op groei, waardoor het groter geheel, een gezonde wereld, uit het oog verloren gaat. Op deze manier is economische groei niet de oplossing voor de problemen van onze huidige en toekomstige generaties, maar juist de oorzaak ervan.

Meer groei betekent niet automatisch meer banen. Het kan zelfs leiden tot minder banen. In de verdere uitvoering zou geregeld moeten worden dat we alleen geld uitgeven als dat in deze zin maatschappelijk verantwoord is.

We hebben ook altijd eisen gesteld aan bedrijven die zich in Flevoland willen vestigen. We wilden in onze provincie geen vervuilende bedrijven. We hebben ook altijd beleid gehad om de groei van intensieve veehouderij tegen te gaan. Dit komt ook niet terug in dit Economisch Programma.

Daarom is het belangrijk dat niet ’groei’ het doel is, maar dat we erkennen dat het niets meer is dan een manier om ergens te komen. En dat ergens, dat is die gezonde wereld die we ook voor onze kleinkinderen nog willen hebben. Er moet een mentaliteitsverandering komen: De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.

Amendement 'Kinderarbeidvrij' is hier te vinden.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer