Natuur, milieu en dieren­welzijn in Omge­vings­visie


13 juli 2016

Door Leonie Vestering
Provinciale Staten van 13 juli 2016
Agendapunt 8a: Bestuursopdracht Omgevingsvisie

Iedereen is van de wereld, en de wereld is van iedereen. Soms heb je weleens van die dagen, en dan word je wakker met een wijsje in je hoofd. Je loopt de hele dag te zingen en te fluiten. Soms zijn die dagen er niet. En juist dan is het goed om terug te kunnen vallen op je dromen, je ambities, een stip op de horizon waar je vol verlangen naar kunt uitkijken. De Omgevingsvisie biedt ons die kans om onze dromen vast te leggen. Zodat we allemaal wakker kunnen worden met een wijsje in ons hoofd.

De Partij voor de Dieren zou de Partij voor de Dieren niet zijn als we ons geen zorgen zouden maken over het welzijn van dieren. Hoewel dierenwelzijn door meerdere fracties is genoemd is deze niet specifiek opgenomen in de bestuursopdracht. Wij vrezen dat hierdoor aandacht voor het welzijn van dieren onvoldoende of niet wordt uitgewerkt in de Omgevingsvisie, en dat terwijl de provincie binnen haar natuurbeleid, ruimtelijke ordening en bij de aanleg en onderhoud van infrastructuur mogelijkheden heeft om rekening te houden met het welzijn van dieren. En laten we ook de verantwoordelijkheid voor het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen niet vergeten. In onze visie leven mens en dier in een krachtige samenleving in harmonie met elkaar. Een beetje liefde voor de dieren, natuur en milieu met wie we samen onze provincie delen. Met dit wijsje van Toon Hermans werd ik vanmorgen wakker:

Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond
Dan was de hele vrijerij bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond


Wij willen u vragen om de liefde die wij delen voor dieren, natuur en milieu te benoemen in de omgevingsvisie, door aandacht te schenken aan dierenwelzijn. Daarom dienen wij, samen met GroenLinks en de PvdA, het volgende amendement in:

Amendement, beslispunt 2a, perspectief Het verhaal van Flevoland:

De woorden "natuur, milieu en dierenwelzijn" toe te voegen aan de zin "Krachtige samenleving met aandacht voor: onderwijs/arbeidsmarkt, mentaliteit, vitaliteit en cultuur van de Flevolandse gemeenschappen" zodat ontstaat: "Krachtige samenleving met aandacht voor: onderwijs/arbeidsmarkt, mentaliteit, vitaliteit en cultuur van de Flevolandse gemeenschappen en natuur, milieu en dierenwelzijn".

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer