Kinder­ar­beidvrij¬†(amen­dement)


21 september 2016

Amendement nr.: D
Onderwerp: Economisch Programma
Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Economisch Programma
Nummer Statenvoorstel: 1899463

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 21 september 2016

Wijzigen ontwerpbesluit

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

  • Bedrijven waaraan steun wordt verleend, moeten voldoen aan maatschappelijk geaccepteerde normen, waaronder absoluut kinderarbeidvrij zijn.

Bekijk het amendement hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, PVV, CDA, SP, D66, PvdA, CU, 50PLUS, SGP, Senioren+Flevoland

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer