Bescherming kiekendief


7 december 2016

Door Leonie Vestering
Provinciale Staten van 7 december 2016
Agendapunt 9b: Vaststelling technische wijziging beleid en regelgeving natuur

Namens de Partij voor de Dieren heb ik in de commissie Duurzaamheid gevraagd om hier een bespreekstuk van te maken. U zult u vast afvragen waarom. Het Oostvaarderswold is niet doorgegaan, dus het zou alleen maar logisch zijn om beleid- en regelgeving daarop aan te passen. Maar het gaat ook om het compensatiegebied voor de kiekendieven. En als het om deze bijzondere vogels gaat, nemen wij maar wat graag het woord.

Tijdens de commissie Duurzaamheid heeft mevrouw Hartlief ons opgeroepen om aandacht te besteden aan de integrale aanpak voor het behalen van de instandhoudingsdoelen van de kiekendief. We kregen de indruk tijdens de commissie dat niet iedereen begreep dat we het niet hebben over algemeen voorkomende vogels, waarvan - als je zegt: jongens, jullie kunnen daar niet meer foerageren, maar we bieden jullie daar een compensatiegebied aan - ze waarschijnlijk zullen meevliegen.

Nee, we hebben het hier over de zeer zeldzame bruine en de nog zeldzamere blauwe kiekendief, voor wie alle omstandigheden absoluut optimaal moeten zijn om maar te kunnen overleven. De blauwe kiekendief, een diersoort die zo ontzettend zeldzaam is dat we een feestje bouwen als we vier broedparen in Flevoland hebben. Dan hebben we namelijk de instandhoudingsdoelen gehaald. En als we hun foerageergebied moeten compenseren, dan moet dat perfect zijn. Niet een beetje minder in oppervlakte of matiger van kwaliteit of -erger nog- allebei.

Deze vogels stellen hoge, specifieke eisen aan hun omgeving en wij moeten daar gewoon aan voldoen, anders halen we de instandhoudingsdoelen niet.

De gemeente Almere heeft, evenals de vogelwacht, reeds gewezen op het belang van deze integrale aanpak. De gedeputeerde heeft in de commissie aangegeven om dit in overleg met de gemeente Almere verder te bekijken en de suggestie in overweging te nemen. Graag willen wij van de gedeputeerde een harde toezegging dat hij zich zal inzetten voor deze benadering ten behoeve van deze bijzondere vogel, die ook nog eens het symbool van Flevoland is. Ook willen we graag op de hoogte blijven van dit proces.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer