Dieren­welzijn in Omge­vings­visie (amen­dement)


13 juli 2016

Amendement nr.: H
Onderwerp: Dierenwelzijn in Omgevingsvisie
Agendapunt: 8c
Onderwerp Statenvoorstel: Bestuursopdracht Omgevingsvisie
Nummer Statenvoorstel: 1934854

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 13 juli 2016

Wijzigen ontwerpbesluit

De tekst van beslispunt, zijnde

Beslispunt 2a, perspectief Het verhaal van Flevoland: "Krachtige samenleving met aandacht voor: onderwijs/arbeidsmarkt, mentaliteit, vitaliteit en cultuur van de Flevolandse gemeenschappen"

te vervangen door

"Krachtige samenleving met aandacht voor: onderwijs/arbeidsmarkt, mentaliteit, vitaliteit en cultuur van de Flevolandse gemeenschappen, natuur, milieu en dierenwelzijn"

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemers: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: GroenLinks, PvdA

Bekijk het amendement hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, Senioren+Flevoland, 50PLUS

Tegen

VVD, PVV, CDA, SP, D66, CU, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer