Bijdrage regen­boog­motie


27 september 2017

Door: Leonie Vestering
Provinciale Staten van 27 september 2017
Agendapunt 10: Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

Regenboogprovincie

Op 11 oktober is het Coming Out Day. De dag waarop aandacht gegeven wordt aan het moment waarop een lesbienne, homo of biseksueel of een transgender persoon uitkomt voor zijn of haar seksuele voorkeur en identiteit. Eigenlijk zou zo’n dag overbodig moeten zijn. Dat er geen kast meer is om uit te komen en dat het enige dat telt is dat je iemand liefhebt. Maar die kast, die is er nog. En veel mensen, veel jongeren, durven nog niet uit de kast te komen. Soms niet in het openbaar, soms zelfs niet thuis. De Partij voor de Dieren wil dat iedereen in Flevoland erbij hoort, zichzelf kan zijn, er veilig kan wonen, kan werken, naar school kan gaan.

Niet jezelf kunnen zijn. Of durven zijn. Jezelf niet geaccepteerd voelen. Je niet veilig voelen. Niet getolereerd worden. Ik denk dat dat een van de meest pijnlijke, maar nog steeds voorkomende, situaties binnen een samenleving kan zijn. En ik erken de gevoeligheid van dit onderwerp, op wat voor manier of om wat voor reden dan ook. Iedereen doet ertoe, daar draait deze motie om.

Volgens de laatste cijfers zijn 6 - 7 procent van de Nederlanders homo, lesbienne, biseksueel of transgender personen. LHBT. 1,7 procent van de Nederlanders hebben een intersekse conditie en zijn geboren met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw. Bij geboorte gezien worden als meisje, maar toch het mannelijk chromosoom hebben, of andersom. Daar staat de I voor, van LHBTI. Omgerekend zijn er zo’n 30.000 Flevolander LHBTI. Voor deze mensen is het niet vanzelfsprekend dat ze zichzelf kunnen zijn in onze samenleving en is geaccepteerd worden soms een grote strijd. En hoewel veel verantwoordelijkheden op het sociaal domein bij de gemeente zijn ondergebracht, kunnen wij als provincie een rol van betekenis spelen in de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI’s. Zowel in onze rol als werkgever, maar juist ook in onze rol als Provincie.

Zo is eenzaamheid onder LHBT’s een grote zorg. Verschillende onderzoeken laten zien dat eenzaamheid 2 tot 3 keer vaker voorkomt bij LHBT’s, dan bij hetero mannen en vrouwen.

LHBT-jongeren voelen zich meer eenzaam, dan andere jongvolwassenen. Dit is opvallend omdat ze niet minder vrienden hebben en gemiddeld net zo vaak een relatie hebben als heteroseksuelen jongeren. Het gaat meer om de kwaliteit van hun sociale omgeving, dan de kwantiteit. Je niet geaccepteerd voelen, of misschien jezelf niet accepteren, is hier een verklaring van. De ernst hiervan wordt pijnlijk duidelijk in de suïcide cijfers. Zelfdoding komt onder lesbische, homo en biseksuele jongeren 4,5 keer vaker voor dan onder heteroseksuele jongeren. Deze cijfers maken dat wij ons verantwoordelijk voelen om op te komen voor deze kwetsbare jongeren. Acceptatie begint met zichtbaarheid, en daar kunnen wij als Provincie bij helpen.

Onder LHBT-ouderen is de eenzaamheid ook vele malen hoger dan hetero ouderen. Onderzoek geeft aan dat dit zou kunnen komen omdat er minder sociale contacten zijn, LHBT-ouderen vaker kinderloos zijn en minder goed contact met hun familie hebben of een relatie hebben. Deze ouderen zijn veelal opgegroeid in een ‘cultuur van stilzwijgen’. Wij kunnen helpen om deze cultuur te doorbreken.

De provincie Drenthe, Gelderland en Groningen hebben zichzelf benoemd als Regenboogprovincie. De regenboog die symbool staat voor diversiteit. Iedereen hoort erbij. De Partij voor de Dieren zou graag willen dat wij dit goede voorbeeld volgen. We willen meer dan alleen een regenboogvlag hijsen op 11 oktober. Wij willen een inclusief Flevoland. Waar iedereen zichzelf kan zijn en zich sociaal veilig kan voelen en een eerlijke kans heeft op participatie in onze samenleving.

Daarom dien ik namens de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, 50Plus en Senioren+Flevoland de volgende motie in:

Lees de motie hier.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer