Verzoek intrekken Initi­a­tief­voorstel Oost­vaar­ders­plassen na juridisch advies


19 juli 2017

Door Leonie Vestering
Provinciale Staten van 19 juli 2017
Agendapunt 9b: Procesaanpak initiatiefvoorstel richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen

Voorzitter, eerder hebben wij al 7 redenen gegeven waarom het initiatiefvoorstel over de Oostvaardersplassen wat de Partij voor de Dieren betreft nooit aangenomen had moeten worden. Het voorstel was niet onderbouwd, het maakt natuur ondergeschikt aan economische belangen, het schiet gezonde dieren af, het waarborgt niet de onafhankelijke review, het maakt ons als provincie Flevoland een onbetrouwbare overheid, de kosten voor het gewijzigd beheer komen onvoorzien op het bordje van de provincie Flevoland en het is strijdig met ongeveer alle afspraken die gemaakt zijn over de Oostvaardersplassen. We zijn blij om bevestiging te zien in het juridisch advies van professor Freriks, waarvoor dank. Professor Freriks heeft ons tijdens de commissie Duurzaamheid en in haar rapport uitgebreid geïnformeerd over de onmogelijkheden om het beleid van de Oostvaardersplassen te wijzigen. Waarom wilt u er dan toch mee doorgaan? Waarom heeft GS na dit advies niet de conclusie getrokken om het initiatiefvoorstel naast zich neer te leggen, temeer omdat er feitelijk voor PS helemaal geen rol ligt?

Wanneer het om de Oostvaardersplassen gaat lijken er ineens in onze Provinciale Staten andere regels te gelden.

  • Eind 2015 hebben we het beheerplan voor de Oostvaardersplassen voor een periode van 12 jaar vastgesteld, maar u wilde het na iets meer dan een jaar alweer wijzigen.
  • In december 2016 tekende u een overeenkomst met de Staatssecretaris, maar nog geen maand later diende u een initiatiefvoorstel in dat dwars tegen deze afspraken ingaat.
  • PS volgt haar eigen processen niet meer, partijen krijgen ineens spreektijd, partijen worden gepasseerd, en de begeleidingscommissie krijgt plotseling een andere taak dan dat omschreven staat in de motie.
  • Statenleden lijken ineens zelfs allemaal ecologen, gedragsdeskundigen en biologen te zijn geworden. Rapporten van wetenschappers die jarenlang onderzoek hebben gedaan naar de Oostvaardersplassen worden van tafel geveegd.
  • En ondanks het overduidelijke juridisch rapport van professor Freriks, die de onmogelijkheden van de uitvoering van het initiatiefvoorstel laat zien, dient GS toch een procesvoorstel in.

Voorzitter, deze politieke vrije wilsvorming vinden wij onvoorstelbaar. We zijn blij dat het recht aan onze zijde staat. Daarom verzoeken wij GS om het initiatiefvoorstel naast zich neer te leggen en het procesvoorstel in te trekken en zoals afgesproken met het Rijk verdere invulling te geven aan de overeenkomst zoals gesloten met de Staatssecretaris.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer