Motie vreemd: Flevoland als regen­boog­pro­vincie


27 september 2017

Motie nr. : 3
Onderwerp: Motie vreemd aan de orde van de dag
Agendapunt: 10

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 27 september 2017

Constaterende dat:

 • de acceptatie en gevoel van sociale veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders en mensen met een intersekse conditie (LHBTI's) op lokaal niveau kan verschillen in aard en omvang;
 • LHBTI's recht hebben op veiligheid en op een eerlijke kans op participatie en een gelijkwaardige behandeling;
 • Lelystad als enige van de zes Flevolandse gemeenten een regenboogstad is en hiertoe een convenant heeft gesloten met het ministerie van OCW;

Overwegende dat:

 • het onacceptabel is dat LHBTI's bijvoorbeeld op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring niet (meer) durven uitkomen voor hun identiteit;
 • de provincie Flevoland een belangrijke rol kan spelen in het bevorderen van de sociale acceptatie en het gevoel van sociale veiligheid van LHBTI's en de zichtbaarheid hiervan;
 • iedereen ertoe doet en iedereen zich veilig, gesteund en weerbaar zou moeten kunnen voelen in Flevoland;

Verzoeken het college:

 • de samenwerking te zoeken met relevante maatschappelijke organisaties, partners en gemeenten om de sociale acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI's in Flevoland te stimuleren en waar mogelijk om te zetten in beleid;
 • om Flevolandse gemeenten te motiveren aan te sluiten bij het landelijk project Regenboogsteden;
 • in de PR en communicatie namens het Provinciehuis uit te dragen dat alle burgers in Flevoland, waaronder LHBTI's, gezien en gewaardeerd worden;
 • aan te sluiten bij de provincie Drenthe, Gelderland en Groningen als Regenboogprovincie;
 • en spreken uit, iedere vorm van discriminatie nadrukkelijk te verwerpen

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemers:
Leonie Vestering, Partij voor de Dieren
Judith Staalman, GroenLinks
Tiko Smetsers, D66
Wout Jansen, 50Plus
Erik Boshuijzen, Senioren+Flevoland

Status: aangenomen
Voor: PvdD, Sen+Flevoland, 1 x GroenLinks, PvdA, PVV, 50plus, 3 x d66, SP, 3 x CDA, VVD
Tegen: CU, SGP, 1 x CDA

Bekijk de motie hier.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, PVV, 50PLUS, SP, VVD, Senioren+Flevoland, D66 (3), CDA (3), GroenLinks (1)

Tegen

CU, SGP, CDA (1)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer