Bijdrage perspec­tiefnota 2016-2020


1 juni 2016

Door Leonie Vestering
Provinciale Staten van 1 juni 2016
Agendapunt 7a: Perspectiefnota 2016-2020

Klimaatverandering - urgentie

In een wereld waarin we afstevenen op een desastreuze klimaatverandering en in een provincie waar de afgelopen zomer de warmste nacht ooit werd gemeten, is het logisch, nee niet logisch, het is noodzakelijk, dat er op ieder niveau in de wereld kei maar dan ook echt keihard gewerkt wordt om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Vorig jaar vertelde ik u al dat we op dit moment afkoersen op 4 tot 6 graden opwarming van de aarde tegen het einde van deze eeuw met als gevolg een onleefbare aarde als planeet voor onze toekomstige generaties. We dienden een motie in om samen met u te kijken naar alle mogelijkheden die de provincie heeft om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van klimaatverandering. Het duurde bijna 1 jaar om tot een bijeenkomst te komen. Als we op dit tempo verder gaan, dan maak ik me nog meer zorgen dan dat ik al deed. Wij kijken dan ook uit naar de uitvoering van het tweede deel van onze motie.

In een provincie waar akkerbouw tot de zogenaamde wereldtop behoort, is het niet meer dan logisch dat we bekijken hoe we deze kennis slim kunnen gebruiken in de vraag naar meer plantaardige eiwitten. De productie van dierlijke eiwitten is inefficiënt in vergelijking met de productie van plantaardige eiwitten. Volgens het Planbureau voor de leefomgeving is voor een kilo proteïne uit graan 20 m2 grond nodig, terwijl dit voor kippenvlees en melk al bijna 2 keer zoveel is met 35 m2, voor varkensvlees is dit maar liefst 4 keer zoveel met 60 m2 en voor rundvlees een duizelingwekkende 100 m2. 5 keer zoveel dus als plantaardige eiwitten. En volgens Pier Vellinga, Hoogleraar Klimaatverandering en te gast tijdens een van de ateliersessies, vraagt de productie van plantaardig eiwit maar 2 tot 3 % van het water in vergelijking met productie van dierlijk eiwit.

Een voorbeeld: Lupine is een van de slimme voorbeelden van plantaardige eiwitten. Dit plantje voedt ons niet alleen, maar is ook in staat om stikstof uit de lucht te binden. Zo werken we op een slimme manier aan het klimaatprobleem en de wereldvoedselvoorziening. Bij uitstek een kans voor Flevoland om met haar sterke kenniseconomie te werken aan innovatie binnen de duurzame transitie van productie van dierlijke eiwitten naar meer efficiënte equivalenten van plantaardige oorsprong. Wij dienen dan ook de volgende motie in:

Motie eiwittransitie

Beoordeling ontheffingsaanvraag afschot dieren

Voorzitter, zoals u weet is de Partij voor de Dieren een groot tegenstander van de jacht op dieren. In het wild levende dieren moeten zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten. Het doden van dieren in het wild is alleen acceptabel wanneer er dringende redenen voor zijn, bijvoorbeeld omdat het dier ernstig lijdt en doden de enige effectieve weg is. Volgens de huidige wet mag pas tot het doden van dieren in het wild worden overgegaan wanneer sprake is van belangrijke schade aan landbouwgewassen of vee, of wanneer de openbare veiligheid of volksgezondheid wordt bedreigd en dan nog alleen wanneer er geen andere bevredigendere oplossing is dan de jacht. De praktijk blijkt heel anders: ontheffingen voor afschot worden routinematig verleend en het plezier van de jager lijkt centraal te staan. We zullen hier samen verder nog over spreken tijdens de behandeling van de nieuwe Wet natuurbescherming.

Het is de Partij voor de Dieren opgevallen dat de provincie onzorgvuldig is omgesprongen met de beoordeling van de drie meest recente ontheffingsaanvragen voor afschot voor dieren. Betreft de laatste verleende ontheffing loopt de bezwaarprocedure nog, maar de eerste twee ontheffingen (knobbelzwanen en grauwe ganzen) zijn inmiddels ingetrokken, dan wel vernietigd door de rechter. Door deze onzorgvuldigheid zijn er onrechtmatig dieren doodgeschoten. In een provincie waar er besloten wordt over leven en dood zouden deze aanvragen zeer zorgvuldig moeten worden behandeld teneinde ongelukken te voorkomen. Daarom dienen wij de volgende motie in:

Motie zorgvuldige beoordeling jacht

Low Car Diet

In een provincie die op de tweede plaatst staat als meest milieuvervuilende autoprovincie van Nederland, is het logisch dat er in perspectiefnota ook aandacht gegeven wordt aan het stimuleren van het gebruik van verschillende vormen van duurzaam vervoer. De provincie Groningen deed dit jaar mee aan in het initiatief ‘het Low Car Diet’ waarbij Gedeputeerde Fleur Gräper namens de provincie samen met de gemeente Groningen regionaal bedrijven en organisaties uitdaagde om groene kilometers te maken. En met succes: middels een regionale aanpak werden verschillende vormen van duurzaam vervoer uitgeprobeerd, het woon-werk verkeer werd goedkoper, schoner en gezonder. Zo werd er door bedrijven en overheden die mee deden aan het initiatief gemiddeld 30% op mobiliteitskosten bespaard, bewogen deelnemers 40% meer dan voor aanvang van de wedstrijd en halveerde de CO2 uitstoot per km van 160 gram naar 80 gram. Een win, win, win situatie dus. En het mooiste komt nog, want uit nametingen afgelopen jaren is gebleken dat 40% van deze deelnemers drie maanden na afloop van het Low Car Diet nog steeds bewust anders reist. Onze vraag aan de gedeputeerde is dan ook of de gedeputeerde wil toezeggen Flevoland op de kaart te zetten als provincie met groene kilometers en middels het initiatief ‘Het Low Car Diet’ een regionale aanpak te lanceren.

Bijdrage tweede termijn

Voorzitter, we hebben in de eerste termijn 2 moties ingediend en we zijn -zacht uitgedrukt- verbaasd dat er geen steun lijkt te komen vanuit de coalitie. Vlak na de verkiezingen werd continue gesproken over het reiken van een hand naar de oppositie toe. Maar de praktijk laat anders zien.

We hebben een motie ingediend waarin we uitspreken om zorgvuldig om te gaan met het beoordelen van een aanvraag om dieren te doden. Dat doen we niet zomaar. Het is een open deur om te vragen hier zorgvuldig mee om te gaan, maar de praktijk laat zien dat deze motie -die ik nog heel mild heb geformuleerd- hard nodig is.

Veel dieren worden klakkeloos via ontheffingen gedood, ontheffingen worden aangevraagd door belanghebbenden die als hobby hebben om op dieren te schieten. Dat wij u vragen om op z'n minst zorgvuldig de aanvragen te behandelen om in de toekomst niet nog meer dieren onrechtmatig te doden. Dat is niet teveel gevraagd. Wij vinden het absoluut onverantwoord dat de beslissing om dieren te doden zo onzorgvuldig wordt genomen en houden de motie dan ook aan.

Dan wat betreft onze motie over eiwittransitie. Er lijken wat partijen bang te zijn hun biefstuk te moeten missen. Wat wij vragen is innovatie voor eiwittransitie te stimuleren. Dat doen wij om het wereldvoedselprobleem, om klimaatverandering verder tegen te gaan en om dierenwelzijn te voorkomen. Innovatie, dat is waar wij om vragen.

Dan tot slot een citaat:

"Hoe zou de wereld eruit zien als we alle innovaties bij voorbaat tegen hadden gehouden vanwege niet bewezen feiten, maar uit angst. Onze samenleving is juist op een hoog niveau gekomen door innovaties en verkennen van nieuwe technieken."

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer