Jaar­stukken 2015


25 mei 2016

Door Leonie Vestering
Provinciale Staten van 25 mei 2015
Agendapunt 9a: Jaarstukken (jaarekening en jaarverslag)

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft in de csies een uitgebreide reactie gegeven op de jaarstukken. Het is de verantwoording van uitgevoerd beleid van 2015. Beleid waar wij soms mee hebben ingestemd, maar soms ook tegen. De jaarstukken geven wat ons betreft een heldere verantwoording weer, waardoor wij in kunnen stemmen. Graag willen we de gedeputeerde danken voor de beantwoording over onze vragen betreffende bijvriendelijk bermbeheer. Ervan uitgaande dat in de beantwoording per abuis bermvriendelijk ipv bijvriendelijk is geschreven, hebben wij hierover op dit moment geen aanvullende vragen.

Dan de amendementen betreffende het aanhouden van de reserve jeugdzorg van de PvdA, 50+ en de ChristenUnie. Wij hebben deze mede ondertekend en zullen vanzelfsprekend voorstemmen.

Wat betreft de motie van Groenlinks, welke wij mede hebben ondertekend, willen we graag opmerken dat het doel van verduurzaming van energie bedoeld is voor klimaatdoelstellingen en dat wat ons betreft het bedrag ook gebruikt mag worden voor beperking van uitstoot van andere broeikasgassen, zoals die van de veehouderij. Dat zou bijvoorbeeld door het stimuleren van eiwittransitie, de omschakeling van consumptie van dierlijke eiwitten door plantaardige eiwitten.

Dan de vraag van de VVD waarin u ons verzoekt om in te stemmen met 5% overcommitering, hier kunnen wij niet mee instemmen.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer