Twee­hon­derd­viertien miljoen?!


Schrif­te­lijke vragen betreft kosten Lelystad Airport

Indiendatum: 18 sep. 2020

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de kosten voor Lelystad Airport.

 1. Is het college bekend met de artikelen van Follow the Money1 en Omroep Flevoland van afgelopen week over de enorme al gemaakte kosten voor de uitbreiding van Lelystad Airport?
 2. Uit de artikelen blijkt dat de uitbreiding van Lelystad Airport nu al meer dan 214 miljoen is uitgegeven. 14 miljoen meer dan vooraf werd verwacht. Aangezien er voorlopig nog geen zicht is op een daadwerkelijke opening en nog niet alles gereed is, zal het uiteindelijke totaalbedrag nog hoger uitkomen.
  Kan het college uitleggen waarom de kosten zo zijn opgelopen?
 3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat zulke enorme kosten uitgeven voor een Luchthaven waarvan allerminst zeker is dat deze er daadwerkelijk gaat openen, alle seinen staan al jaren op rood, totaal onverantwoord is en getuigt van slecht bestuur?
 4. Kan het college aangeven hoeveel de Provincie Flevoland zelf hiervan al in deze spookluchthaven heeft gestopt? Kloppen volgens u de cijfers zoals genoemd in de artikelen?
 5. De luchthaven heeft al een enorme hoeveelheid belastinggeld gekost, om iets te bekostigen wat toekomstige generaties nog meer in gevaar brengt.
  Hoe verantwoordt het college dit aan de Staten en aan de inwoners van Flevoland?
 6. Het college stelt in een reactie dat bij het niet doorgaan van de luchthaven er 214 miljoen in de put gegooid wordt.
  1. Is het college het met ons eens dat dat toch echt de verantwoordelijkheid is van dit college zelf, door ondanks alle signalen dat de opening niet kan, wegens niet kloppende onderbouwing en ook uiterst onverstandig is, toch steeds door te zetten? Zo nee, waarom niet?
  2. Het in de put gegooide bedrag had een stuk lager kunnen zijn, als het college eerder op de rem had getrapt, waarom heeft u dit niet gedaan?
 7. Gezien de enorme klimaatcrisis waar we nu mee kampen, de grootste bedreiging voor het voortbestaan van het leven zoals we nu kennen op Aarde ooit, moet het vliegverkeer drastisch gaan krimpen. Zelfs de EU ziet dat nu in en gaat ook met vergaande plannen komen om het vliegverkeer te gaan beperken en in te zetten op betere treinverbindingen. Hierdoor is de kans nog groter dat Lelystad Airport, naast onverantwoord, ook overbodig gaat worden.
  Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het nu doorgaan met de plannen voor uitbreiding van de luchthaven getuigt van oogkleppen, een tunnelvisie en buiten de huidige realiteit opereren? Zo nee, waarom niet?
 8. Naast de klimaatcrisis hebben we nog een aantal enorme crisissen waarbij het doorzetten van de uitbreiding van Lelystad Airport alleen maar meer schade zal doen. Denk aan de stikstofcrisis. Naast een enorme bedreiging voor de biodiversiteit, zorgt het er ook voor dat wij als overheid scherpe keuzes moeten maken: “Niet alles kan.”
  Als het college moet kiezen, tussen het meer kunnen bouwen van broodnodige woningen om de schrijnende woningnood aan te pakken, of uitbreiding van Lelystad Airport, waar kiest dit college dan voor? En waarom?
 9. Een andere crisis is de biodiversiteitscrisis. De Provincie is bezig met een actieplan om hier werk van te maken. Is het dan geen weggegooid de inspanning en geld, als we aan de andere kant bezig blijven met activiteiten die de biodiversiteit alleen maar schade toebrengen, zoals faciliteren van de groei van het vliegverkeer? Kan het college dit aan de Staten en de inwoners van Flevoland uitleggen?
 10. Los van welke politieke kleur of voorkeur dan ook, zou je toch moeten vaststellen dat de uitbreiding van Lelystad Airport nu, gezien de enorme kosten en de crises waar we mee te maken hebben, een doodlopende weg is.
  Is het college bereid daadkracht en moed te tonen en op te komen voor de gezondheid van de burgers die haar indirect gekozen hebben en alle investeringen in de uitbreiding van Lelystad Airport per direct te staken? Zo nee, waarom niet?
 11. Is het college eindelijk, gezien al dit bovenstaande, bereid om serieus te gaan werken aan een exit strategie? Zo nee, waarom (nog steeds) niet?

Bij voorbaat dank voor de beantwoording,

Jesse Luijendijk, Partij voor de Dieren Flevoland

1) https://www.ftm.nl/artikelen/l...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Zorg voor vissen tijdens de moerasreset 2020

Lees verder

Schriftelijke vragen stagnatie spoor Almere – Amsterdam/Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer