Inter­pel­la­tie­debat tijdens de PS-verga­dering van 17 februari 2021 over de wijze van afschot van herten in de Oost­vaar­ders­plassen


Indiendatum: 15 feb. 2021

Provincie Flevoland

T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek

Onderwerp: Interpellatiedebat tijdens de PS-vergadering van 17 februari 2021 ex. artikel 24 Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland betreffende de wijze van afschot van herten in de Oostvaardersplassen


Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 24 van het Reglement van Orde wil de fractie van de Partij voor de Dieren middels een interpellatiedebat vragen stellen tijdens de PS-vergadering van 17 februari 2021 aan het college van Gedeputeerde Staten over de wijze van afschot van herten in de Oostvaardersplassen.

Namens de Flevolandse fractie van de Partij voor de Dieren en de Flevolandse fractie van de Partij voor de Vrijheid

Jesse Luijendijk, lid Provinciale Staten Willem Boutkan, lid Provinciale Staten

  1. Wat is de reactie van het college op de beelden die op sociale media circuleren en gemaakt zijn in de Oostvaardersplassen waarop te zien is dat een auto van Staatsbosbeheer met twee inzittenden achter een vluchtende roedel herten aanrijdt, ze hiermee opjaagt om vervolgens in de roedel te schieten?
  2. Hoe verhoudt deze methode van schieten ín de roedel zich tot het voorkomen van verstoring van en de veroorzaking van stress bij de dieren, zowel de herten zelf als de andere dieren, waaronder de vogels?
  3. Heeft het college de beelden gezien waarop zichtbaar is dat herten worden afgeschoten zonder daarbij ‘scherp’ te schieten, waardoor enkele dieren nog enkele minuten een doodsstrijd moesten leveren? Hoe verhoudt deze methode van schieten zich tot de artikelen 3.24, 3.33.Wnb, art. 2.1 1 Wet Dieren en de Weidelijkheidsregels?
  4. Ziet het college toe op de huidige wijze van afschot en zo ja, in welke vorm en welke frequentie? Wat zijn de bevindingen hiervan?
  5. Heeft het college handhavingsverzoeken ontvangen n.a.v. deze wijze van afschot, en wat heeft het college hiermee gedaan?
  6. Is het college het met ons eens dat tijdens de winterse omstandigheden het extra schadelijk is de dieren te verstoren met opjagen en/of afschot midden in roedels? En de dieren onder deze omstandigheden extra rust en bescherming nodig hebben? En is het college bereid om tijdens zulke omstandigheden het afschot direct op te schorten?
  7. Is het college bereid om het afschot van edelherten per direct op te schorten, tenminste totdat de weersomstandigheden verbeteren EN er meer toezicht is op het afschot EN gegarandeerd kan worden dat de eerder genoemde overtredingen niet meer zullen plaatsvinden?
  8. Is het college bereid om een onderzoek in te stellen naar de voorvallen zoals te zien op de beelden, waarop duidelijk is te zien dat er herhaaldelijk dieren worden aangeschoten wat resulteert in een afschuwelijke doodsstrijd, dat er ín de roedel wordt geschoten en dat er wordt geschoten tijden streng winterweer?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Tijdelijk jachtverbod wegens extreme weersomstandigheden

Lees verder

Mestinjecties gaan biodiversiteit in de berm tegen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer