Fietspad parallel aan de Larserweg


Indiendatum: 12 jul. 2022

Provincie Flevoland
T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek

Onderwerp: Fietspad parallel aan de Larserweg

Datum: 12 juli 2022

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het fietspad parallel aan de Larserweg.

Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS:

 1. Heeft het college kennis genomen van het volgende artikel? https://www.omroepflevoland.nl...
 2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat veilige doorgaande fietsroutes belangrijk zijn voor onze provincie? Zo nee, waarom niet?
 3. Ziet het college mogelijkheden om hier zorg voor te gaan dragen bij het fietspad parallel aan de Larserweg en het beheer hiervan over te nemen? Zo nee, waarom niet?

Sylvia Kers,

Partij voor de Dieren Flevoland

Indiendatum: 12 jul. 2022
Antwoorddatum: 6 sep. 2022

Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over fietspad parallel
aan de Larserweg, ingediend op 12 juli 2022, en de antwoorden daarop van het college van
Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 6 september 2022 (2985053).

 1. Antwoord: Ja, het college heeft kennisgenomen van de berichtgeving op Omroep Flevoland.
 2. Antwoord: Ja, veilige fietsroutes zijn belangrijk. Mede daarom investeren we in hoogwaardige
  fietsroutes en zetten we in op routes binnen het Kernnet Fiets Flevoland. Het Kernnet bestaat uit
  fietspaden met een regionale utilitaire- en recreatieve functie.
 3. Antwoord: Nee, omdat aan de overkant van de Larserweg het fietspad ligt wat onderdeel is van het
  Kernnet Fiets Flevoland en feitelijk de regionale verbinding is. Het overnemen van dit fietspad
  heeft geen toegevoegde waarde.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Fieten Tankstation Bijlweg

Lees verder

Lage waterstand en vissterfte in het Oostvaardersveld Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer