Uitbreiding bio-industrie Noord­oost­polder in strijd met provin­ciale regels


27 januari 2016

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Flevoland geen toestemming verleent voor het uitbreiden van de bio-industrie in Noordoostpolder. Een uitbreiding is in strijd met het Omgevingsplan en heeft grote negatieve gevolgen voor volksgezondheid, dierenwelzijn en milieubelasting. Ook was er een afspraak gemaakt om eerst nog een thematische discussie te voeren over de toekomst van de intensieve veehouderij. De Partij voor de Dieren heeft hierover vandaag schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld en verzoekt het genomen besluit af te keuren.

De gemeenteraad van Noordoostpolder besloot op 25 januari om het bedrijfsoppervlak van bestaande intensieve veehouderijen bijna te verdrievoudigen van 2500 m2 naar 7000 m2. Ook zouden er in de praktijk bijna een derde meer varkens worden gehouden dan is toegestaan. De Partij voor de Dieren noemt het besluit van de raad onacceptabel, onbegrijpelijk en onverantwoord.

“Al vele malen hebben we gewezen op de schadelijke gevolgen die dergelijke dierfabrieken met zich meebrengen: het dierenleed, de ziektes, het preventieve antibiotica gebruik, de resistente bacteriën die de volksgezondheid in gevaar brengen en de zware belasting van het milieu door onder andere uitstoot en mest. Er leven nu al meer varkens in deze gemeente dan mensen.” aldus de Partij voor de Dieren Flevoland.

Gerelateerd nieuws

Stemverklaring Statenvoorstel bestuursopdracht uitwerkingsfase nationaal park OVP

Op 28 mei 2014 is er door de Provinciale Staten Flevoland opdracht gegeven aan de Gedeputeerde Staten om de status Nationaal ...

Lees verder

Onderzoek ‘De echte prijs van melk’ overhandigd aan de Commissaris van de Koning

Door middel van een korte quiz overhandigde Statenlid Leonie Vestering vandaag het onderzoek ‘De echte prijs van melk’ aan de...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws