Stem­ver­klaring Staten­voorstel bestuurs­op­dracht uitwer­kingsfase nationaal park OVP


27 januari 2016

Op 28 mei 2014 is er door de Provinciale Staten Flevoland opdracht gegeven aan de Gedeputeerde Staten om de status Nationaal Park voor het gebied Oostvaardersplassen en omgeving aan te vragen. Vandaag staat de uitwerking van de bestuursopdracht Nationaal Park Oostvaardersplassen op de agenda. De Partij voor de Dieren heeft tegen dit voorstel gestemd, in deze verklaring leest u onze toelichting.

De Partij voor de Dieren is voorstander van natuurbeleving en heeft ingestemd met de mogelijkheid om de Oostvaardersplassen als Nationaal Park te verkennen. Onze fractie is altijd van mening geweest dat de natuur zoveel mogelijk met rust gelaten moet worden. Wat we nu gekregen hebben, is een plan dat voornamelijk kijkt vanuit een economisch, recreatief perspectief en waarin natuur en dierenwelzijn ondergeschikt worden gemaakt.

Het accent zou weliswaar komen te liggen op de buitenring, maar dat is natuurgebied waar een aantal zeldzame vogelsoorten zich naar verplaatst heeft en waar we geen duizenden bezoekers willen hebben. Bovendien moet een groot deel van dat gebied in de winter afgesloten worden en als extra beschutting dienen. We denken dat we de derde toezegging van de gedeputeerde over het bij het plan betrekken van de decentralisatie van natuurbeheer in dit verband goed begrijpen en ongewenst vinden. Ook lezen we zinnen als “Grote grazers kunnen wennen aan de aanwezigheid van recreanten” en “De ganzen zullen minder goed wennen, maar het effect van verstoring kan als minder negatief beoordeeld worden omdat de aantallen groot zijn”. Echter, als de dieren wennen aan recreanten wordt hun natuurlijke gedrag en de groepsprocessen verstoord. Dit zal het gehele ecosysteem beïnvloeden. Verder wordt weerstand door voorstanders van beschermde natuur en natuurliefhebbers als risico genoemd en daar kunt u ons ook toerekenen.

In de commissie heeft de VVD aangegeven dat ze niet akkoord zullen gaan als de bezoekers niet het eigenlijke gebied in kunnen en kreeg daarop de toezegging dat de mogelijkheden voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het natuurgebied de Oostvaardersplassen voor de beleving door het publiek worden onderzocht en aan Provinciale Staten voorgelegd. Wat ons betreft hoeft dat niet te worden onderzocht. Het grote publiek mag er niet in.

Natuurbeleving mag nooit de Natura2000-waarden aantasten of het zelfstandig functioneren van dit ecosysteem, aangezien dit van grote waarde op de totale biodiversiteit van Nederland en West-Europa is. Het gebied veranderen in een safaripark zal het dit ecosysteem onherstelbaar beschadigen. Onze fractie is teleurgesteld dat ook uit dit voorstel blijkt dat het college economische belangen zwaarder weegt dan het welzijn en de intrinsieke waarde van dieren. Alles bij elkaar brengt ons tot de conclusie dat de Partij voor de Dieren niet akkoord kan gaan met dit voorstel.

Lees hier ons algemene standpunt over de Oostvaardersplassen en waarom wij de oorspronkelijke opzet van de Oostvaardersplassen nooit gesteund zouden hebben.

Gerelateerd nieuws

PvdD stelt vragen over zinloze en wrede ganzenjacht

Provincie Flevoland wil vier keer zoveel jagers inzetten in de jacht op ganzen. De Partij voor de Dieren vraagt de ontheffing...

Lees verder

Uitbreiding bio-industrie Noordoostpolder in strijd met provinciale regels

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Flevoland geen toestemming verleent voor het uitbreiden van de bio-industrie in...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws