Stro­pers­middel toege­staan in Flevoland


7 januari 2011

De provincie Flevoland heeft aan Faunabeheer ontheffing verleend om met kunstlicht gaan schieten op vossen die zich rondom dijken ophouden. De aanleiding hiertoe waren drie holen die vorig jaar zomer door het waterschap in dijken zijn aangetroffen. Het waterschap heeft de holen uitgegraven en dicht gemaakt, sindsdien zijn deze onaangeroerd. Voor de faunabeheereenheid was dit een aanleiding om bij de provincie ontheffing aan te vragen om te mogen jagen op dit beschermde dier.

Statenlid van de Partij voor de Dieren Melissa Bax: "De vos geldt als een van de meest aantrekkelijke dieren om op te jagen, Faunabeheer heeft dus haar kans gegrepen en wil dit ook nog met kunstlicht gaan doen. Deze methode is een bekend stropersmiddel wat niet voor niks door de rechtbank van Leeuwarden verboden is. Nu geeft de provincie de jagers van faunabeheer toestemming om dit middel legaal toe te passen".

Volgens de Partij voor de Dieren hebben vossen een belangrijke functie binnen ecosystemen en weren onder andere grauwe ganzen en muskusratten, het afschieten van vossen kan voor een toename van deze dieren zorgen. Melissa Bax: "de motivatie van Faunabeheer is duidelijk, zij willen blijkbaar graag vossen doden en het liefst op zo'n barbaars mogelijke manier. Dat de provincie dit niet ziet en onwaarheden vanuit faunabeheer negeert vind ik onbegrijpelijk. Waar gaat het heen met onze provincie als dergelijke radicale maatregelen worden getroffen tegen een beschermd diersoort vanwege drie holen per jaar?”.

Ook binnen het waterschap is met verbazing gereageerd op het aanvragen van de ontheffing. AV lid voor de Partij voor de Dieren Janet de Jong: “ Het initiatief tot het indienen van deze ontheffing om d.m.v. kunstlicht vossen te bestrijden, ligt geheel bij Faunabeheer”. Het waterschap heeft de 3 vossengangen weggewerkt, daarbij geen vos aangetroffen en daarmee is voor het waterschap de kous af.

De Faunabescherming gaat in bezwaar tegen deze ontheffing en heeft een schrosingsverzoek ingediend bij de rechtbank Zwolle-Lelystad. De zitteing vindt plaats 18 januari 2011, om 11.00 in Zwolle.

Interview op Omroep Flevoland met advocaat Anna Jonkhoff, die bevestigt dat jacht met kunstlicht niet toegestaan is.

Interview op Omroep Flevoland met Pauline de Jong van de Faunabescherming en onze waterschapsbestuurder Janet de Jong.

Interview op Omroep Flevoland met ambtenaar van het waterschap en faunabeheerder met filmpje waarin ze over hekjes klimmen. De faunabeheerder legt uit dat het zaak is om raak te schieten.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil jachtstop wegens winterkou

De Partij voor de Dieren in Flevoland vraagt het college van Gedeputeerde Staten met directe ingang een jachtverbod op alle...

Lees verder

Partij voor de Dieren doet mee aan Provinciale Statenverkiezingen in Flevoland

De Partij voor de Dieren doet op 2 maart 2011 in Flevoland mee met de Provinciale Staten Verkiezingen. Zittend Statenlid Me...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws