Partij voor de Dieren doet mee aan Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen in Flevoland


8 januari 2011

De Partij voor de Dieren doet op 2 maart 2011 in Flevoland mee met de Provinciale Staten Verkiezingen. Zittend Statenlid Melissa Bax zal opnieuw de kandidatenlijst aanvoeren. Lijsttrekker Bax is zeer gemotiveerd voor een tweede termijn als Statenlid: "De Partij voor de Dieren heeft de juiste visie en aanpak om voor grote veranderingen te zorgen op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu. Een algemene mentaliteitsverandering ten opzichte van dieren is absoluut noodzakelijk."

De Partij voor de Dieren vindt de provinciale politiek erg belangrijk. Ten eerste vanwege de directe bestuurlijke verantwoordelijkheid die bij de Provinciale Staten ligt. Van de beleidsterreinen waar de Partij voor de Dieren zich wil laten gelden zijn onder andere de toepassing van de Flora- en faunawet (de jacht) en de ecologische hoofdstructuur van belang, maar ook de vergunningverlening aan (bio-industrie)bedrijven komt in de provincie aan de orde. Zeer belangrijke onderwerpen waar de Partij voor de Dieren haar stem over wil en moet laten horen. Via vertegenwoordiging in Provinciale Staten wil de partij ook haar invloed in de Eerste Kamer versterken bij de verkiezingen op 23 mei.

Melissa Bax (1979) heeft zich de afgelopen vier jaar uitstekend ingezet als Statenlid in de provincie Flevoland en gaat op voor nog een termijn in de provinciale politiek. Haar belangrijkste thema in de Provinciale Staten is de omschakeling van de reguliere landbouw en veehouderij naar biologisch, waar zij reeds succes mee heeft geboekt. Daarnaast blijft zij zich inzetten voor de afschaffing van de jacht en pelsdierfokkerijen en behoud van natuur. Dankzij de Partij voor de Dieren hebben dieren en hun welzijn een plaats op de agenda gekregen en werkt Bax hiermee aan een mentaliteitsverandering. Bax woont in Almere, is hondengedragsdeskundige en werkzaam bij het Vogelhospitaal te Naarden.
Naast Flevoland, is de Partij voor de Dieren van plan om in negen andere provincies deel te nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011. Alleen voor Friesland en Drenthe heeft het partijbestuur geen kandidatenlijsten opgesteld. Op het congres van 16 januari aanstaande besluiten de leden over de kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma.

Gerelateerd nieuws

Stropersmiddel toegestaan in Flevoland

De provincie Flevoland heeft aan Faunabeheer ontheffing verleend om met kunstlicht gaan schieten op vossen die zich rondom ...

Lees verder

Statenvragen over gifgebruik bij bollenteelt

Lelystad, 14 januari 2011 – De Partij voor de Dieren in Flevoland vindt dat de provincie milieumaatregelen moet nemen...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws