PvdD stelt vragen over zinloze en wrede ganzen­jacht


8 oktober 2015

Provincie Flevoland wil vier keer zoveel jagers inzetten in de jacht op ganzen. De Partij voor de Dieren vraagt de ontheffing in te trekken, omdat deze onterecht is verleend.

In de ontheffing staat onder andere dat er met meer jagers in een groter gebied mag worden gejaagd. Zo moest vorig jaar nog eerst geprobeerd worden ganzen te verschrikken, bijvoorbeeld met lawaai, vlaggen, ballonnen of vogelverschrikkers en mochten, als dit onvoldoende hielp, de dieren worden verjaagd door enkele ganzen af te schieten. Hiervoor verleende de provincie enkel een ontheffing voor de jacht op percelen van boeren waar schade was aangericht. In de nieuwe ontheffing mogen er in een deel van de zomer en herfst in de gehele provincie massaal ganzen worden afgeschoten met ploegen van 16 jagers tegelijk, zonder dat eerst geprobeerd hoeft te worden ze te verschrikken. Dit mag ook tijdens de rui, wanneer de dieren niet kunnen vliegen, en na de oogst wanneer de velden kaal zijn. Zinloos en wreed, volgens de Partij voor de Dieren.

In de nieuwe ontheffing geeft de provincie jagers zelfs toestemming om omstreden lokmiddelen te gebruiken. Hierbij worden ganzen gelokt om er vervolgens zoveel mogelijk af te schieten. “Het inzetten van een zwaar middel als het doden van honderden dieren is niet te verantwoorden” vindt Statenlid Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren, die schriftelijke vragen indiende over de verleende ontheffing. “Onderzoek geeft aan dat er geen direct verband is tussen de grootte van een populatie en het schadebedrag. De ontheffing is dan ook niet te rechtvaardigen.”

Ook maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen over het aantal ganzen in de Oostvaardersplassen. Daar zijn juist nog te weinig grauwe ganzen en het provinciaal beleid geeft niet veel hoop dat deze aantallen omhoog zullen gaan.

Bekijk hier de schriftelijke vragen.

Gerelateerd nieuws

Adri van der Avoird benoemd als statenlid

Adri van den Avoird is op 1 juli 2015 tijdens de Provinciale Staten vergadering benoemd als Statenlid. Hij vervangt hiermee t...

Lees verder

Stemverklaring Statenvoorstel bestuursopdracht uitwerkingsfase nationaal park OVP

Op 28 mei 2014 is er door de Provinciale Staten Flevoland opdracht gegeven aan de Gedeputeerde Staten om de status Nationaal ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws