Staten­vragen over gifge­bruik bij bollen­teelt


14 januari 2011

Lelystad, 14 januari 2011 – De Partij voor de Dieren in Flevoland vindt dat de provincie milieumaatregelen moet nemen om het massale gifgebruik in de landbouw terug te dringen.

De partij wil van het College van Gedeputeerde Staten weten wat haar standpunt is over het gifgebruik in de landbouw en specifiek de bollenteelt in Flevoland. Volgens toxicologen en andere experts is met name in de bollenteelt het gifgebruik zo enorm dat mensen die in de omgeving van bloembollenvelden wonen gezondheidsrisico's lopen zoals onvruchtbaarheid, snellere veroudering en Alzheimer. Dit blijkt uit onderzoek van het tv-programma Zembla uitgezonden op over 8 januari over Gif in de Bollenstreek.

De provincie is verantwoordelijk voor de water-, lucht- en bodemkwaliteit. Melissa Bax, Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Flevoland, heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. Zij heeft gevraagd welke maatregelen de provincie gaat nemen om mensen beter te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van landbouwgif voor de volksgezondheid en de kwaliteit van het oppervlaktewater, de lucht en de bodem. Er wordt nu niet getoetst op de schadelijke effecten van de verschillende soorten landbouwgif en combinaties.

Melissa Bax: "Uit onderzoek in 2009 is gebleken dat bijensterfte in Flevoland, en met name in noordelijk Flevoland, het hoogste is van het land. Dit is mede het gevolg van het overmatig gebruik van gifstoffen in de landbouw. Deze stoffen tasten het zenuwstelsel aan en de bijen verliezen daardoor hun oriëntatievermogen waardoor ze hun nest niet meer kunnen vinden. Bijensterfte vormt een groot risico voor de voedselvoorziening. Zonder bijen, geen bevruchting; zonder bevruchting minder voedsel voor mens en dier.”

De Partij voor de Dieren dringt er bij de provincie op aan om ook de rijksoverheid maatregelen te laten nemen.

Lees [hierlink] de Statenvragen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren doet mee aan Provinciale Statenverkiezingen in Flevoland

De Partij voor de Dieren doet op 2 maart 2011 in Flevoland mee met de Provinciale Staten Verkiezingen. Zittend Statenlid Me...

Lees verder

Flevoland herinnert Bleker aan afspraken

Tijdens het verantwoordingsdebat, waarin Gedeputeerde Staten van Flevoland verantwoording hebben afgelegd over hun beleid v...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws