Flevoland herinnert Bleker aan afspraken


22 januari 2011

Tijdens het verantwoordingsdebat, waarin Gedeputeerde Staten van Flevoland verantwoording hebben afgelegd over hun beleid van de afgelopen periode, heeft ons Statenlid Melissa Bax gedeputeerde Anne Bliek en de ambtelijke staf gecomplimenteerd met het voortvarende beleid met betrekking tot de aanleg van de natuurzone Oostvaarderswold. Ze heeft ook Gedeputeerde Staten gevraagd om Staatssecretaris Bleker eraan te herinneren dat afgesproken is niet via de pers te onderhandelen.

Het Oostvaarderswold maakt een voor Nederland uniek natuur- en recreatiegebied van 15.000 hectare mogelijk, met internationale betekenis, waar mensen vlak bij de stad de wildernis kunnen ervaren. De hoofddoelstelling is het realiseren van een robuuste ecologische verbinding en het vergroten van het leefgebied van de edelherten en grote grazers uit de Oostvaardersplassen.

Door een aantal taken en doelstellingen te combineren (aanleg ecologische hoofdstructuur, compenstatie voor wegverbreding, wateropgave, compensatie bosgebieden voor uitbreiding Almere, foerageergebied voor kiekendief voor Natura2000 opgave), waarbij verschillende geldstromen gecombineerd worden kan een natuurstrook van 1800 hectare worden aangelegd tussen Oostvaardersplassen bij Lelystad en het Horsterwold bij Zeewolde. Door deze verbinding tussen grote natuurgebieden wordt de samenhang en kwaliteit van de ecologische hoofdstructuur versterkt.

Bijna uniek voor de overheid is dat we voorlagen op schema en het is daarom voor alle betrokkenen een grote teleurstelling dat hier nu door het nieuwe kabinet met de botte bijl op in gehakt wordt. Wat de Partij voor de Dieren betreft zijn er harde afspraken tussen provincie en Rijk en hoeft er niet over nieuwe afspraken onderhandeld te worden. Bij een gesprek tussen Gedeputeerd Staten van Flevoland en Staatssecretaris Bleker is afgesproken dat gezamenlijk zal worden geprobeerd om een oplossing te vinden voor de ontstane situatie. Daarbij is ook afgesproken dat tijdens dit proces geen mededelingen zouden worden gedaan naar de media.

Staatssecretaris Bleker schijnt dat vergeten te zijn, want hij blijft maar aandacht zoeken in de pers en roepen dat de provincie moet stoppen met dit project. De provincie heeft hem daarom in een brief aan de afspraken herinnerd.

Melissa Bax: “De uitspraken van Bleker veroorzaken onrust in het gebied. De provincie heeft veel geïnvesteerd in communicatie met alle betrokkenen. Vooral boeren, met wie al goede afspraken gemaakt zijn over aankoop van hun bedrijf en die wachten op de definitieve aankoop, worden daardoor in onzekerheid gebracht.”


Zie ook item bij Omroep Flevoland: Provincie wijst Henk Bleker terecht
Zie ook artikel in De Volkskrant: Flevoland tegen Bleker: zwijg over Oostvaarderswold
Zie ook artikel in Almere Vandaag: Flevoland herinnert Bleker aan afspraken


Gerelateerd nieuws

Statenvragen over gifgebruik bij bollenteelt

Lelystad, 14 januari 2011 – De Partij voor de Dieren in Flevoland vindt dat de provincie milieumaatregelen moet nemen...

Lees verder

Ontheffing voor doden van konijnen en vossen met kunstlicht geschorst

Lelystad, 26 januari 2011 – De Partij voor de Dieren in Flevoland is verheugd over de uitspraak van de Rechtbank Zwol...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws