Reageer als je geen uitbreiding van inten­sieve veehou­derij wilt


12 mei 2010

Terwijl het verzet tegen megastallen groeit en de discussie over intensieve veehouderij weer in alle hevigheid is opgelaaid na het uitbreken van de Q-koorts zijn een aantal politieke partijen (CDA, VVD, CU en SGP) in de provincie Flevoland blijkbaar van mening dat er “best nog wel ruimte” is voor megastallen. Flevoland wil alle agrarische bedrijven de ruimte geven om intensieve veehouderij te ontwikkelen tot een staloppervlak van 7000 m2 en wil hiervoor het Omgevingsplan aanpassen.

De provincie Flevoland heeft tot nu toe altijd een terughoudend beleid gevoerd ten aanzien van ontwikkelingen van de intensieve veehouderij, omdat de provincie hechtte aan het behoud van een goed woon- en leefklimaat. Grootschalige intensieve veehouderij past daar niet in.

Uitbreiding van intensieve veehouderij tast de kwaliteit van het leefmilieu aan, bedreigt de gezondheid van de burgers, ondermijnt het welzijn van dieren, verminkt het landschap en bevordert oneerlijke concurrentie tussen boeren. Door de komst van grote stallen, worden burgers direct geconfronteerd met aantasting van het landschap, met uitstoot van gevaarlijke stoffen, met stankhinder en met daling van hun woongenot.

Op dit moment (tot woensdag 19 mei 2010) ligt de startnotitie voor een milieu-effectrapporage ter inzage, die de eerste stap vormt in een procedure die uitbereiding van intensieve veehouderij in Flevoland mogelijk zal maken. Een groep burgers heeft het initiatief genomen om aan de provincie te laten weten dat de inwoners geen uitbreiding van intensieve veehouderij willen. Inwoners kunnen een brief of bericht sturen naar de provincie om hun zienswijze hierop te geven. Een voorbeeldbrief staat hier. De Partij voor de Dieren in Flevoland steunt dit initiatief en roept iedereen op om voor 19 mei aan de provincie te laten weten dat we in Flevoland geen intensieve veehouderij willen.

Gerelateerd nieuws

Flevolandse hulp voor Haïti uitgesteld

‘Hulp voor de weeskinderen en de dieren op Haïti’, zo luidde de motie ingediend door de Partij voor de Die...

Lees verder

Esther Ouwehand verklaart Flevoland gentechvrij

Zeewolde, 7 juni 2010 -- Vanmiddag heeft Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, de provincie Flevo...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws