Flevo­landse hulp voor Haïti uitge­steld


5 februari 2010

‘Hulp voor de weeskinderen en de dieren op Haïti’, zo luidde de motie ingediend door de Partij voor de Dieren tijdens de Statenvergadering op donderdag 4 februari. ‘Het is een sympathieke motie en een makkelijke keuze voor u allen om hierin mee te stemmen’, aldus fractievoorzitter Melissa Bax. Op aandringen van de overige partijen werd de motie echter ingetrokken. Het onderwerp wordt verder behandeld tijdens de eerste commissie bestuur vergadering.

Snelheid is echter wel gewenst. CDA: ‘Het voorstel moet niet op de lange baan worden geschoven. Het onderwerp moet in de eerst volgende vergadering worden besproken. En dan willen wij naar allerlei zaken kijken’. ChristenUnie: ‘Wij willen kijken hoe wij met een Flevolands etiket dit voorstel verder kunnen invullen.’
Bax roemde de inzet van provincie Overijssel die eerder een symbolisch bedrag van 550.000 euro overmaakte. ‘Dat vind ik heel sierend. Het is niet onze taak, maar ik vind niet dat je van een taak kunt spreken als het gaat om het bieden van hulp. De mogelijkheid is er en de kans. Ik vind het vanzelfsprekend’.


De Partij voor de Dieren pleitte voor specifieke doelen; weeskinderen en dieren, beiden de grootste dupe van deze ramp. Veel weeshuizen zijn ingestort terwijl er juist weeskinderen zijn bijgekomen. De kinderen die nu op straat lopen, zonder onderdak of zorg zijn ten dode opgeschreven. Gewapende bendes overheersen in grote steden en kinderen worden meegesmokkeld of in de prostitutie aan het werk gezet.


‘Ook dieren behoren tot de allerzwaksten van de samenleving. Zij krijgen in dit soort situaties de minste aandacht. Zij worden consequent vergeten. De toestand is zo erg dat de regering op de hartverscheurende situatie van de dieren heeft gewezen. De minister van milieu heeft de WSPA gevraagd om directe noodhulp te bieden. Niet alleen het gevaar van ziekten of epidemieën spelen hier een rol. Het helpen van dieren helpt ook de wederopbouw van het land. Veel mensen zijn afhankelijk van hun vee of werkdieren’, aldus Bax.


De motie hield 25.000 euro voor de weeskinderen en 25.000 euro voor de dieren in. ‘Er worden feestjes gegeven die duurder zijn dan 50.000 euro’, bepleitte Bax. Het geld voor de dieren is bedoeld voor ARCH (Animal Relief Coalition for Haiti) opgezet door de WSPA en de IFAW.

Zie ook interview met Melissa Bax op Omroep Flevoland.

Gerelateerd nieuws

Beheer en schadebestrijding weer toegestaan, jacht blijft gesloten

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 25 januari 2010 beheer en schadebestrijding weer toegestaan, hoewel de jacht ge...

Lees verder

Reageer als je geen uitbreiding van intensieve veehouderij wilt

Terwijl het verzet tegen megastallen groeit en de discussie over intensieve veehouderij weer in alle hevigheid is opgelaaid...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws