Reactie op initi­a­tief­voorstel OVP van VVD en SGP


6 januari 2017

Het plan van de SGP en de VVD om het aantal grote grazers terug te dringen in de Oostvaardersplassen en het beheer van het natuurgebied in dienst te stellen van recreatie, toerisme en economische ontwikkelingen is in strijd met de Natura 2000 doelen, de Vogelrichtlijn en eerder gemaakte afspraken. De Partij voor de Dieren wil dat het initiatief eerst juridisch wordt getoetst voordat het in de Provinciale Staten wordt behandeld. Door middel van een juridische toetsing zal duidelijk worden dat het plan niet haalbaar is en op die manier hoopt de PvdD te voorkomen dat het wordt aangenomen.

De Oostvaardersplassen is een Natura2000-gebied en heeft als doel om bescherming te bieden aan 31 vogelsoorten en hun leefomgeving. Deze afspraken zijn (inter)nationaal vastgelegd en zijn leidend bij het opstellen van beheerplannen. Toch willen de SGP en de VVD tegen de regels in het huidige rustgebied wijzigen naar een ‘etalagegebied’ waarbij bezoekers dwars door het park kunnen wandelen en fietsen en de dieren van dichtbij kunnen bekijken. Deze drastische wijziging levert volgens de Partij voor de Dieren niet alleen een verslechtering op van het natuurgebied, maar worden ook dieren verjaagd, leefgebieden verstoord en de instandhoudingsdoelen in gevaar gebracht. “De SGP en de VVD wil met dit plan de belangen van beschermde dieren inruilen voor het plezier van de toerist en economische ontwikkelingen. Maar als het om kwetsbare dieren en natuur gaat, valt er niet te onderhandelen” aldus Leonie Vestering, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

In het plan kondigen de SGP en VVD aan het aantal grote grazers te willen verminderen, maar lichten niet toe waarom. Wel geven ze aan dat het nieuwe beheer in het teken moet staan van bezoekmogelijkheden en de toeristische aantrekkelijkheid. Recent is besloten dat de Oostvaardersplassen, samen met andere natuurgebieden, een Nationaal Park zal worden, iets waar de Partij voor de Dieren zich hard tegen heeft verzet. “De Oostvaardersplassen is juist een uniek natuurgebied doordat de natuurlijke ecosystemen zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Het biedt huis aan vele zeldzame plant- en diersoorten,” aldus Leonie Vestering, “Met dit plan ruilen ze in feite de dieren in voor mensen en is er over een tijdje weinig meer over van dit natuurgebied. Dat is onacceptabel.”

De Partij voor de Dieren verbaast zich ook over het plan van de SGP en de VVD om in het natuurbeheer rekening te houden met de uitbreiding van Lelystad Airport. Wettelijk gezien zal de uitbreiding van het vliegveld juist rekening moeten houden met de Oostvaardersplassen.

Het initiatiefvoorstel van de VVD en de SGP is hier te lezen.

Gerelateerd nieuws

Schriftelijke vragen over carbidschieten Zeewolde

De Partij voor de Dieren Flevoland wil dat het carbidschieten in Zeewolde wordt verboden. De gemeente Zeewolde heeft het even...

Lees verder

Partij voor de Dieren organiseert hoorzitting over Oostvaardersplassen

De Flevolandse fracties van de Partij voor de Dieren, de PvdA en GroenLinks willen een hoorzitting organiseren waarbij expert...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws