Partij voor de Dieren orga­ni­seert hoor­zitting over Oost­vaar­ders­plassen


15 januari 2017

De Flevolandse fracties van de Partij voor de Dieren, de PvdA en GroenLinks willen een hoorzitting organiseren waarbij experts en wetenschappers de mogelijkheid krijgen om te reageren op het initiatiefvoorstel van de SGP en de VVD voor de wijziging van het faunabeheer in de Oostvaardersplassen. Dit stellen de drie partijen op woensdag 18 januari voor aan de Commissie Duurzaamheid van Provinciale Staten waar over dit onderwerp wordt gesproken.

VVD en SGP hebben onlangs een initiatiefvoorstel ingediend waarbij wordt voorgesteld de uitgangspunten voor het faunabeheer in de Oostvaarderplassen ingrijpend te wijzigen en het aantal grote grazers fors terug te brengen.

Het initiatiefvoorstel roept bij de Partij voor de Dieren, de PvdA en GroenLinks veel vragen op en heeft ook veel maatschappelijke onrust veroorzaakt. De drie partijen willen zich op de hoorzitting laten informeren over relevant wetenschappelijk onderzoek en deskundigen over ecologie, faunabeheer en dierenwelzijn aan het woord laten. Hiermee willen zij een zo volledig mogelijk beeld krijgen over de haalbaarheid en effecten van het voorstel.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de omvang van het aantal grote grazers in relatie tot het voedselaanbod, maar ook om de te verwachten effecten van het voorstel op de vogelpopulatie en de Natura 2000 doelstellingen en de relatie met de ontwikkeling van Lelystad Airport.

Met de uitkomsten van de hoorzitting kunnen alle partijen in Provinciale Staten vervolgens een weloverwogen besluit nemen over het initiatiefvoorstel.

Op woensdag 18 januari staat het onderwerp op de agenda van de commissie Duurzaamheid van de Provincie Flevoland waarbij zich reeds verschillende insprekers hebben gemeld. De drie partijen willen dat de hoorzitting plaatsvindt voordat het voorstel oordeelsvormend wordt behandeld.

UPDATE: De hoorzitting vindt plaats op 1 februari om 19.00u op het provinciehuis in Lelystad. Lees het programma hier.

Gerelateerd nieuws

Reactie op initiatiefvoorstel OVP van VVD en SGP

Het plan van de SGP en de VVD om het aantal grote grazers terug te dringen in de Oostvaardersplassen en het beheer van het na...

Lees verder

Open brief aan CdK van de Provincie Flevoland

Open brief aan de CdK van de Provincie Flevoland De heer L. Verbeek Lelystad, 23-01-2017 Geachte heer Verbeek, beste Leen, ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws