PvdD stelt monde­linge vragen over EK Zoet­wa­ter­vissen


29 juni 2016

Deze zomer vindt het zeer dieronvriendelijke EK zoetwatervissen plaats in Almere. Volgens de organisatie van deze hengelwedstrijd gebeurt dit in samenwerking met provincie Flevoland, waarbij de provincie zelfs als partner vermeld wordt. De Partij voor de Dieren stelde mondelinge vragen hierover tijdens Provinciale Staten.

Op de vraag of de provincie partner van het evenement is, was het antwoord een kort maar krachtig ‘nee’. Er is geen schriftelijke overeenkomst en de provincie is dan ook geen partner. Met de beantwoording van de overige vragen was de gedeputeerde helaas minder duidelijk. Zo werden de vragen over het dierenwelzijn van vissen slechts samengevat beantwoord.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen dat het welzijn van vissen niet voldoende beschermd wordt, omdat men zich als mens wellicht minder in een vis zal herkennen dan in bijvoorbeeld zoogdieren. Indien de subsidieaanvraag niet om het hengelen van vissen, maar bijvoorbeeld om het hengelen van honden zou gaan, zou er waarschijnlijk met afschuw door het college gereageerd worden. De reden dat de Partij voor de Dieren een vergelijking met zoogdieren maakt, is dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat vissen zenuwvezels en zenuwreceptoren bezitten die in hun structuur en functies volledig overeenkomen met die van zoogdieren en vogels. Het doet dus net zoveel pijn bij honden als bij vissen en voor deze vorm van vermaak zou geen plaats moeten zijn.

Vissen, net als andere dieren, worden in het verdrag van Lissabon erkent als ´wezens met gevoel´. Ook is de intrinsieke waarde van dieren vastgelegd in de Wet dieren. Zo staat er onder andere dat dieren gevrijwaard moeten zijn van pijn, verwonding en ziektes, maar ook van angst en chronische stress “voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd”. De hobbyvisserij -in feite niets anders dan plezierjacht- is een lijdensweg voor de dieren, enkel voor het kortdurend vermaak van de mens. Dit staat op geen manier in verhouding. De Partij voor de Dieren is van mening dat de subsidieaanvraag daarmee niet aan de wet voldoet en niet toegekend moet worden.

Lees de mondelinge vragen hier.

Gerelateerd nieuws

Kraai op dak provinciehuis

Op 9 juni belde een bezorgde medewerker van de provincie -geheel zoals het hoort- de dierenambulance omdat er een kraai uitge...

Lees verder

OMFL aan de slag met eiwittransitie

Naar aanleiding van onze motie ‘Aandacht voor eiwittransitie’ heeft de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland ons uitgenodigd vo...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws