Kraai op dak provin­ciehuis


15 juni 2016

Op 9 juni belde een bezorgde medewerker van de provincie -geheel zoals het hoort- de dierenambulance omdat er een kraai uitgeput op het dak van het provinciehuis zat. Vanzelfsprekend kwam de dierenambulance om het dier op te halen en naar de opvang te brengen. Maar betaalt de provincie ook voor deze zorg? De Partij voor de Dieren stelde schriftelijke vragen.

Volgens de Flora- en faunawet heeft “een ieder” een zorgplicht voor in het wild levende dieren. Dit betekent dat iedereen die zo’n dier in nood aantreft, hulp moet inschakelen. Het was dus niet alleen terecht dat de medewerker de dierenambulance belde, het was zelfs verplicht.

De kraai zat al twee dagen op het dak van het provinciehuis. De jonge vogel kon niet meer voor zichzelf zorgen en ingrijpen was noodzakelijk. Stichting Dierennoodhulp Flevoland haalde het diertje op en bracht het naar de Vogelopvang in Naarden om aan te sterken.

Maar is de provincie ook bereid hiervoor te betalen? Zo vanzelfsprekend als het is dat de dierenambulance komt en de opvang het dier oplapt, zo vanzelfsprekend lijkt het dat dit bekostigd wordt door donateurs en andere partijen die deze dieren een warm hart toedragen. Een vreemde gang van zaken, want dierenambulances en opvangcentra zijn een essentieel verlengstuk in het uitvoeren van de wet en zouden daarom structureel op bijdragen van de overheid moeten kunnen rekenen.

De Partij voor de Dieren heeft Provincie Flevoland onder andere gevraagd of zij een vergoeding heeft betaald voor de zorg door zowel ambulance als opvang. De antwoorden hierop worden binnen 30 dagen verwacht.

De kraai was gelukkig niet gewond. Het diertje was uitgeput en mag bij het Vogelhospitaal Naarden blijven totdat het sterk genoeg is om weer vrijgelaten te worden.

Gerelateerd nieuws

Provincie onzorgvuldig bij beoordeling jacht

Lelystad – Een meerderheid van Provinciale Staten stemde woensdag tegen een motie waarin partijen verzocht werden zich uit te...

Lees verder

PvdD stelt mondelinge vragen over EK Zoetwatervissen

Deze zomer vindt het zeer dieronvriendelijke EK zoetwatervissen plaats in Almere. Volgens de organisatie van deze hengelwedst...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws