Provin­ciale Staten stappen toch niet naar de rechter over Meta Data­center


Chris­tenUnie en Groen­Links liggen in de weg

21 april 2022

Gisteren tijdens de Provinciale Staten vergadering werd er gestemd over onze twee moties met betrekking tot het Meta datacenter in Zeewolde.

De eerste motie is aangenomen. Een meerderheid van partijen in de Provinciale Staten vindt het hyper-scale datacentrum in Zeewolde onwenselijk.

Echter wat blijkt: GroenLinks en de ChristenUnie willen niet daad bij woord voegen en willen geen juridische middelen inzetten om het definitief van de baan te vegen! Terwijl een datacentrum van deze omvang totaal niet past binnen de gestelde kaders van Duurzame energie voorziening.

Provinciale Staten zijn gedurende anderhalf jaar niet volledig geïnformeerd over het hyper-scale datacentrum, waardoor ons uitspreken hiertegen niet mogelijk was. Dit terwijl Gedeputeerde Staten binnenskamers grootschalig hieraan heeft meegewerkt en ervoor gelobbyd heeft.

Nu wij als Provinciale Staten ons eindelijk kunnen uitspreken en actie kunnen ondernemen wordt dit in de kiem gesmoord door GroenLinks en de ChristenUnie.

Partij voor de Dieren vindt dit onbegrijpelijk, juist omdat dit ons recht is als democratisch verkozen volksvertegenwoordigers.

Bekijk hier de aangenomen motie Motie Wenselijkheid Meta Hyperscale Datacenter

Bekijk hier de verworpen motie Motie Instellingsbesluit en inzet van juridische instrumenten


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Fonds Oekraïne Noodhulp gesteund

Wij hebben de afgelopen weken vol afschuw gekeken naar de beelden en berichten die binnenkwamen vanuit Oekraïne. Door Putin's...

Lees verder

Enorme toename aantal aanrijdingen met reeën

De Partij voor de Dieren Flevoland is geschrokken van het bericht dat het aantal aanrijdingen met reeën in Flevoland blijft t...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws