Motie Wense­lijkheid Meta Hyperscale Data­center


21 april 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland


in vergadering bijeen op: 20 april 2022

Constaterende dat:

  • Een meerderheid van de Statenfracties tijdens de Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 13 april aangegeven heeft de vestiging van het Meta Hyperscale datacenter ongewenst te vinden;

Overwegende dat:

  • Er niet eerder een stemming over de wenselijkheid van de vestiging van het Meta Hyperscale datacenter heeft plaatsgevonden;

X Spreken uit (dictum)

Dat PS de vestiging van het Meta Hyperscale Datacenter ongewenst vindt;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: G.J.C. Ransijn (JA21), W. Boutkan (PVV), J. Luijendijk (PvdD), M.G.J.H. van Rooij (50PLUS)


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie (1), 50PLUS (1), GO, JA21, DENK, GroenLinks (1), PvdD, SP, PVV, Van der Starre

Tegen

CDA (1), D66 (3), PvdA, VVD, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie van wantrouwen Datacenter

Lees verder

Motie Instellingsbesluit en inzet van juridische instrumenten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer