Partij voor de Dieren publi­ceert verkie­zings­pro­gramma Provin­ciale Staten 2019


Plan B voor Flevoland!

25 januari 2019

Lelystad, 25 januari 2019 – Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren voor de Provinciale Statenverkiezingen in Flevoland is gepubliceerd. Het is de vierde keer dat we meedoen in Flevoland. De verkiezingen vinden plaats op 20 maart.

“Flevoland staat voor grote uitdagingen”, aldus de inleiding. Zo noemt ons verkiezingsprogramma de intensieve veehouderij als een bedreiging voor dierenwelzijn, klimaat, de omgeving, de natuur en de volksgezondheid. De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor een stop op uitbreidingen en nieuwbouw van intensieve veehouderijen in Flevoland. Daarnaast menen we dat de natuur in Flevoland onder druk staat. Het verkiezingsprogramma pleit daarom voor het verbinden van natuurgebieden in Flevoland, onder andere door ecoducten, en verzet zich tegen het gebruik van (landbouw)gif en kunstmest in en om de natuur.

Oostvaardersplassen
In het verkiezingsprogramma herhaalt de Partij voor de Dieren haar standpunten met betrekking tot de Oostvaardersplassen. De grote grazers hebben rust, ruimte en beschutting nodig en daarom moeten de bosranden rondom het natuurgebied worden opengesteld. De Oostvaardersplassen moet daarnaast worden verbonden met andere natuurgebieden om natuurlijke migratie van de grote grazers mogelijk te maken en de biodiversiteit in het gebied te vergroten. De Partij voor de Dieren verzet zich tegen het huidige afschot van gezonde dieren in de Oostvaardersplassen en de plannen van de provincie om toerisme en recreatie te stimuleren in het natuurgebied. Deze plannen gaan namelijk ten koste van het dierenwelzijn en de kwaliteit van de natuur in het gebied.

Verder zet de Partij voor de Dieren in op een ambitieus klimaat- en milieubeleid. Het verkiezingsprogramma noemt meerdere maatregelen om ervoor te zorgen dat de provincie uiterlijk in 2030 klimaatneutraal is. We verzetten ons bijvoorbeeld tegen de uitbreiding van Lelystad Airport en we willen dat de provincie een ambitieus klimaatplan met concrete, afrekenbare doelen over de uitstoot van broeikasgassen opstelt. Ook wil de Partij voor de Dieren flink investeren in duurzaam, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer. Zo moet het spoor bij Almere worden verdubbeld en moet er een snelle spoorverbinding naar het Noorden via de Noordoostpolder worden gerealiseerd.

Hier kun je het verkiezingsprogramma downloaden.

Hier kun je onze 10 speerpunten vinden.

Gerelateerd nieuws

Leonie Vestering opnieuw lijsttrekker Partij voor de Dieren Flevoland

Lelystad, 9 december 2018 – De leden van de Partij voor de Dieren hebben vandaag tijdens het landelijk congres unaniem de kan...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt om provinciale enquête over afschot edelherten in Oostvaardersplassen

De Partij voor de Dieren zal vragen om een provinciale enquête over het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen, spe...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws