Speer­punten Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen 2019


10 speer­punten voor Flevoland

Naast ons brede verkiezingsprogramma 'Plan B' met maatregelen voor mens, dier, natuur en milieu in Flevoland, hebben wij 10 speerpunten geformuleerd.

1. Lelystad Airport wordt niet uitgebreid.

2. De provincie verbiedt uitbreiding en nieuwbouw van megastallen.

3. De jacht in de Oostvaardersplassen stopt onmiddellijk en beschuttingsbossen worden opengesteld voor de grote grazers.

4. De Oostvaardersplassen worden verbonden met andere natuurgebieden.

5. De provincie stimuleert de productie en consumptie van plantaardig voedsel.

6. Uiterlijk in 2030 is Flevoland klimaatneutraal. Er komt een ambitieus klimaatplan met afrekenbare tussendoelen.

7. De provincie bevordert de participatie en gelijke behandeling van mensen, ongeacht levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriƫntatie.

8. De provincie beschermt kwetsbare dieren en planten en versterkt de natuur en de biodiversiteit.

9. De provincie investeert in duurzaam, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer.

10. De provincie verbiedt de jacht op dieren.