Motie tegen nert­sen­fok­ke­rijen krijgt onvol­doende steun


5 juli 2007

Donderdag 5 juli 2007 was voor ons de eerste keer dat we deelnamen aan de Algemene Beschouwingen naar aanleiding van de Voorjaarsnota. Tijdens Algemene Beschouwingen bestaat de mogelijkheid voor partijen om zaken aan de orde stellen die ze belangrijk vinden. Wij hebben als hoofdonderwerpen gekozen voor pelsdierfokkerijen en wildreflectoren (zie het vorige bericht op deze site).

In het vorige Omgevingsplan en het Ontwerp-Omgevingsplan van Flevoland van 2006 stond een maximaal toegestane grondoppervlakte voor intensieve veehouderijbedrijven van 2500 m2. Door een motie van CDA en VVD is deze beperking van de grondoppervlakte in november 2006 ongedaan gemaakt. Intensieve veehouderijen, waaronder pelsdierfokkerijen, mogen in Flevoland sindsdien onbeperkt uitbreiden.

Tijdens de Algemene Beschouwingen van Provinciale Staten van Flevoland op 5 juli lichtte Statenlid Melissa Bax toe dat o.a. onderzoek aan de Universiteit van Oxford heeft aangetoond dat nertsen in pelsdierfokkerijen ernstig lijden. Ze vertonen nog alle natuurlijke gedragingen en instincten van wilde nertsen maar worden, in tegenstelling tot een territorium van 1 – 5 km2 in het wild, in fokkerijen opgesloten in zeer kleine kooien van draadgaas. Vanwege stress en verveling vertonen veel nertsen gedragsstoornissen en krijgen lichamelijke aandoeningen. Gemiddeld overlijdt 17% hieraan. Volgens een onderzoek van Bureau Intomart in 1999 blijkt 87% van de Nederlandse bevolking tegen pelsdierfokkerijen te zijn. Toch heeft Nederland ruim 300 van die fokkerijen. Deze zijn bovendien vanwege de behandeling van het bont met chemische producten, de uitstoot van ammoniak en destructie van de kadavers zeer belastend voor het milieu. Voldoende redenen voor de PvdD om voor te stellen de vestiging van pelsdierfokkerijen in Flevoland onaantrekkelijk te maken door de grondoppervlakte daarvan te beperken tot 2500 m2, zoals in het vorige Omgevingsplan. Volgens de Gedeputeerde zou dat alleen mogelijk zijn als een meerderheid van Provinciale Staten daarmee zou instemmen.

Een groot aantal Statenleden had al aangegeven tegen pelsdierfokkerijen te zijn, maar blijkbaar zagen de meesten op tegen een aanpassing van het Omgevingsplan. Ook partijen die landelijk voor een verbod op pelsdierfokkerijen zijn (PvdA, SGP, ChristenUnie, GroenLinks, waarvan de laatste twee in november nog tegen de motie om grondoppervlakte vrij te laten gestemd hadden) meenden dat dit beter landelijk geregeld kan worden. Uiteindelijk kreeg de PvdD alleen steun van de SP.

We hadden vooraf niet gedacht dat deze motie aangenomen zou worden, maar we wilden in ieder geval zoveel mogelijk aandacht aan deze zaak geven en dat zullen we blijven doen.

Hier een link naar de volledige tekst van onze eerste termijn bij de Algemene Beschouwingen.

Gerelateerd nieuws

Motie over wildreflectoren statenbreed aangenomen

In 2004 is in zuidelijk Flevoland een proef gehouden met een nieuw, uit Oostenrijk afkomstig model wildreflectoren in de vor...

Lees verder

Geen milieueffectrapportage nodig voor uitbreiding megavarkensfokkerij

De Raad van State heeft gisteren in een voorlopige voorziening uitgesproken dat de provincie Flevoland niet mag eisen dat Meg...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws