Motie over wild­re­flec­toren staten­breed aange­nomen


5 juli 2007


In 2004 is in zuidelijk Flevoland een proef gehouden met een nieuw, uit Oostenrijk afkomstig model wildreflectoren in de vorm van een bewegend molentje met reflectoren. Op een stuk weg waarop in de voorafgaande jaren gemiddeld 16 reeën per jaar werden aangereden, werd in het jaar dat de nieuwe wildreflectoren geplaatst zijn slechts één ree aangereden. Cijfers van ervaringen over langere termijn in Oostenrijk spreken van tot 80% reductie van het aantal aanrijdingen. Na de proef zijn op nog een aantal wegen in Flevoland deze wildreflectoren geplaatst, maar daarna schijnt er niet veel meer gebeurd te zijn op dit gebied.

Tijdens de Algemene Beschouwingen van Provinciale Staten op 5 juli heeft de Partij voor de Dieren een motie ingediend om op alle risicowegen in Flevoland deze wildreflectoren te plaatsen. Deze motie werd door alle partijen gesteund en de Gedeputeerde zei dat hij zelf ook blij was met deze motie en hem zal uitvoeren.

Zie ook nieuwbericht op de site van Omroep Flevoland

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws