Geen mili­eu­ef­fect­rap­portage nodig voor uitbreiding mega­var­kens­fok­kerij


25 augustus 2007

De Raad van State heeft gisteren in een voorlopige voorziening uitgesproken dat de provincie Flevoland niet mag eisen dat Megavarkensfokker Zuiderzee BV in Creil een milieueffectrapport (MER) maakt om het bedrijf te kunnen uitbreiden tot 11.520 mestvarkens.

In het Besluit milieu-effectrapportage van 1994 is als activiteit ten aanzien waarvan bij de voorbereiding van een besluit het maken van een milieueffectrapport verplicht is, onder meer aangewezen: de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting voor het fokken, mesten of houden van varkens in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een inrichting met meer dan 3.000 plaatsen voor mestvarkens. De provincie is van mening dat voor de activiteit waarvoor een vergunning was aangevraagd betrekking heeft op een inrichting met meer dan 3.000 plaatsen voor mestvarkens.

De Raad van State zegt dat de aanvraag om vergunning betrekking heeft op het houden van 11.520 mestvarkens, maar dat hat bedrijf al een vergunning had voor 9.768 mestvarkens. Omdat het aantal nu toeneemt met 1.752 mestvarkens, wordt niet voldaan aan de drempelwaarde van 3.000 mestvarkens waarvoor een milieueffectrapportage vereist is.

Het lijkt ons een merkwaardige uitspraak, want dat zou betekenen dat voortaan megafokkerijen kunnen starten zonder milieueffectrapportage, want je vraagt dan een vergunning aan voor 2999 mestvarkens en als je die gekregen hebt weer voor 2999 mestvarkens, etc., etc.

Gerelateerd nieuws

Motie tegen nertsenfokkerijen krijgt onvoldoende steun

Donderdag 5 juli 2007 was voor ons de eerste keer dat we deelnamen aan de Algemene Beschouwingen naar aanleiding van de Voorj...

Lees verder

Update 11: Nertsenfokkerij Zeewolde (Verslag Hoorzitting voor Bezwaarcommissie tegen weigering handhavend op te treden)

Zeewolde moet optreden tegen illegale nertsenfokkerij Zo betoogde Johan de Wit van de Werkgroep Flevoland, namens de Stuurgro...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws