Geen mili­eu­ef­fect­rap­portage nodig voor uitbreiding mega­var­kens­fok­kerij (kamer­vragen)


15 juli 2008

Varkenshouderij Zuiderzee B.V. uit Creil, gemeente Noordoostpolder wil het aantal gehouden mestvarkens uitbreiden van 9768 naar 11520. Gedeputeerde Staten van Flevoland waren van mening dat het bedrijf daarvoor eerst een milieu-effectrapportage (MER) moet opstellen om de milieu-effecten van de uitbreiding te kunnen beoordelen en wilde niet meewerken aan een milieuvergunning. Volgens het Besluit Milieu-effectrapportage 1994, gewijzigd in 2006, is een MER vereist bij de oprichting van een bedrijf met meer dan 3000 mestvarkens. Het standpunt van de provincie dat ook bij uitbreiding van een bedrijf dat al meer dan 3000 mestvarkens heeft een MER vereist is lijkt ons heel aannemelijk. Anders zou het mogelijk zijn een bedrijf geleidelijk uit te breiden met iedere keer minder dan 3000 varkens, zonder dat daarvoor ooit een beoordeling van de milieu-effecten gedaan zou hoeven worden.

De Raad van State was het niet eens met de provincie, omdat de activiteit waar het om gaat een uitbreiding met 1752 varkens is. Na de beslissing in voorlopige voorziening, waarover wij eerder berichtten, is de Raad nu ook in de procedure in de hoofdzaak tot hetzelfde oordeel gekomen. De redenering van de Raad daarbij is omgekeerd. De Raad meent dat als voor iedere uitbreiding boven 3000 mestvarkens een MER nodig zou zijn, dat ook voor hele kleine uitbreidingen zou gelden en dat zal wel niet de bedoeling van de wetgever geweest zijn.

De vraag is nu wat de bedoeling was van de wetgever. Tijdens overleg tussen ambtenaren van de provincies en ambtenaren van het ministerie van VROM was immers afgesproken dat in dit soort gevallen wel een milieu-effectrapportage vereist is. Alle reden dus om hierover kamervragen te stellen. Die staan hier.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws