Gede­pu­teerde excuseert zich voor verkeerd infor­meren Staten


12 april 2017

Gepaard met een excuses gaf gedeputeerde Rijsberman woensdagmiddag aan dat de lijst met diersoorten die verstoord mogen worden flink langer is dan hij eerder aan Provinciale Staten had aangegeven. Dit is de zoveelste slordigheid van GS als het gaat om in het wild levende dieren. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat de Staten verkeerd zijn voorgelicht en het college wederom onzorgvuldig is met dierenbelangen.

Tijdens Provinciale Staten op 12 april maakte gedeputeerde Michiel Rijsberman bekend dat de lijst met diersoorten die verstoord mogen worden -in tegenstelling tot wat hij eerder had gezegd- uit veel meer dan 1 soort bestaat. Het gaat om de aardmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, gewone bosspitsmuis, huisspitsmuis, ondergrondse woelmuis, rosse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, woelrat en meerkikker die sinds hun toevoeging aan de zogeheten bijlage 3 een mindere mate van bescherming genieten.

“Dit is niet de keer dat GS slordig omgaat met de belangen van dieren. Het wordt steeds meer zichtbaar dat er een structureel probleem is in de manier waarop GS omgaat met de belangen van dieren” aldus Leonie Vestering, Partij voor de Dieren.

Eerder werden al 4 ontheffing ingetrokken dan wel vernietigd. In 2015 was dit de ontheffing voor afschot van knobbelzwanen en in 2016 de ontheffing voor afschot van grauwe ganzen, de ontheffing voor het verjagen van grauwe kiekendieven rond Lelystad Airport en ook de opnieuw verleende ontheffing voor de jacht op knobbelzwanen.

Naar aanleiding van de verschillende foutief verleende ontheffingen en de constante druk door de Partij voor de Dieren op dit onderwerp werd er een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de Commissie Bezwaar en beroep. Hieruit kwamen enkele verbeterpunten naar voren die GS beloofde te zullen opvolgen. Of dit effect heeft gehad, zal duidelijk worden wanneer de uitspraak op de aangevochten vossenontheffing bekend wordt. De deadline hiervoor is inmiddels verlopen.

De mededeling van GS is hier terug te luisteren (vanaf 16:50m).

Gerelateerd nieuws

Vossen de dupe van slecht hekwerk vrije uitloop kippenboerderijen

Lelystad – Uit onderzoek van Stichting Dierbaar Flevoland blijkt dat deugdelijk hek- of rasterwerk bij Freilandkippenbedrijve...

Lees verder

D66 en Partij voor de Dieren nemen initiatief voor FlevoTop voor de Omgevingsvisie

De Statenfracties van D66 en de Partij voor de Dieren overhandigen woensdag een initiatiefvoorstel voor het organiseren van e...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws