D66 en Partij voor de Dieren nemen initi­atief voor FlevoTop voor de Omge­vings­visie


16 mei 2017

De Statenfracties van D66 en de Partij voor de Dieren overhandigen woensdag een initiatiefvoorstel voor het organiseren van een Flevotop waarbij Statenleden in dialoog treden met 300 Flevolanders over de toekomst van de Provincie. Aanleiding voor het initiatief is de onlangs gepubliceerde ontwerp Omgevingsvisie waarin de langetermijnvisie van de provincie wordt vastgesteld. De Flevotop is geïnspireerd op het principe van de G1000 waarbij burgers ideeën, ervaringen en expertise kunnen inzetten voor hun regio.

D66 en de Partij voor de Dieren willen met het voorstel bereiken dat, naast de gebruikelijke maatschappelijke gesprekspartners, ook andere inwoners van Flevoland betrokken raken in het proces om te komen tot een breed gedragen Omgevingsvisie. Door een aselecte loting heeft iedere inwoner van Flevoland een gelijke kans om mee te doen aan de Flevotop.

“Door de betrokkenheid van een zo goed mogelijke afspiegeling van de Flevolandse samenleving creëren we nog breder draagvlak voor de in de omgevingsvisie benoemde strategische opgaven voor de toekomst van Flevoland.” aldus Tiko Smetsers, Statenlid voor D66. Leonie Vestering, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren:

“De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk om te zoeken naar een politieke vorm waarin de democratie versterkt wordt en we hopen hier met de FlevoTop invulling aan te geven. Zo kunnen we samen bouwen aan de toekomst van Flevoland.”

Indien het initiatiefvoorstel met een meerderheid wordt aangenomen zal de Flevotop tijdens de inspraakperiode van de Omgevingsvisie plaatsvinden. Naar verwachting zal dit in de tweede helft van september zijn.

Het idee voor de FlevoTop is ontstaan tijdens een van de bijeenkomsten van de begeleidingscommissie van de Omgevingsvisie en wordt door middel van dit initiatiefvoorstel concreet in gang gezet. De overhandiging van het initiatiefvoorstel heeft inmiddels plaatsgevonden.

Gerelateerd nieuws

Gedeputeerde excuseert zich voor verkeerd informeren Staten

Gepaard met een excuses gaf gedeputeerde Rijsberman woensdagmiddag aan dat de lijst met diersoorten die verstoord mogen worde...

Lees verder

GS opent jacht op drachtige vossen en hun jongen

Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland neemt het advies drachtige vossen en vossen met jongen extra bescherming te ge...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws