GS opent jacht op drachtige vossen en hun jongen


11 augustus 2017

Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland neemt het advies drachtige vossen en vossen met jongen extra bescherming te geven binnen een ontheffing niet over. De Partij voor de Dieren vindt dit opmerkelijk, want uit de recent gepubliceerde uitspraak blijkt dat dit wel het advies was en geen van de betrokken partijen om deze beslissing had gevraagd. De provincie heeft de taak om de natuur te beschermen. Het is de PvdD niet duidelijk welk belang Gedeputeerde Staten met deze beslissing dient en de partij dient dan ook schriftelijke vragen in.

Eind 2016 verleende de provincie een ontheffing om ’s nachts met geweer en kunstlicht op vossen te mogen jagen. Dierbaar Flevoland, de Faunabescherming en Animal Rights maakten bezwaar en werden in het gelijk gesteld. GS besloot de uitspraak echter gedeeltelijk te volgen. Het enige advies dat GS niet over nam, is het instellen van een ‘schoontijd’, een periode waarin dieren niet mogen worden bejaagd omdat zij drachtig zijn of jongen hebben.

Het is opmerkelijk dat Gedeputeerde Staten weigert een schoontijd in te stellen, temeer omdat alle betrokken partijen, inclusief de jagers, aangeven dit wel te willen. “Iedere betrokken partij wil een schoontijd of geheel geen afschot. Waarom besluit GS dan toch dat vossenjongen verweesd raken en een hongerdood sterven?” aldus Leonie Vestering, Partij voor de Dieren, “De provincie heeft de taak de natuur te beschermen. Wiens belang dient GS met deze beslissing, vragen we ons af.”

“Iedere betrokken partij wil een schoontijd of geheel geen afschot. Waarom besluit GS dan toch dat vossenjongen verweesd raken en een hongerdood sterven?”

Rectificatie
Ook verzoekt de PvdD om een rectificatie. Gedeputeerde Staten heeft vermeld dat het bezwaar maar gedeeltelijk gegrond werd verklaard door de Commissie bezwaar en beroep, wat door verschillende media is overgenomen. Dit blijkt niet te kloppen. De Commissie heeft het bezwaar wel degelijk volledig gegrond verklaard, zo valt uit de uitspraak op de website van Dierbaar Flevoland te lezen.

De fouten bij de provincie stapelen zich inmiddels op. Eerder werden ontheffingen voor ganzen, zwanen en kiekendieven al ingetrokken of vernietigd. “Het is duidelijk dat de onzorgvuldigheid rondom de bescherming van dieren bij GS een structureel probleem is, helaas met fatale gevolgen voor veel dieren.” aldus Vestering. “Als GS haar werk goed zou doen, waren deze ontheffingen in de eerste plaats al niet verleend.” Het slordige werk van GS kost veel dierenlevens, omdat er vaak al geschoten mag worden terwijl de bezwaarprocedures nog lopen.

Gerelateerd nieuws

D66 en Partij voor de Dieren nemen initiatief voor FlevoTop voor de Omgevingsvisie

De Statenfracties van D66 en de Partij voor de Dieren overhandigen woensdag een initiatiefvoorstel voor het organiseren van e...

Lees verder

Schrijf je in voor de FlevoTop!

Op zaterdag 7 oktober vindt Flevolands eerste FlevoTop plaats. De Partij voor de Dieren vindt dat ons huidig democratisch sys...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws