Afscheids­woord commis­saris van de Koning Leen Verbeek voor Leonie Vestering in de Provin­ciale Staten


29 januari 2021

Beste Leonie,

Het is misschien wel een understatement als ik zeg dat ambitieus bent en idealistisch. Je hebt lokaal en provinciaal voor de Partij voor de Dieren echt aan de weg getimmerd. Zonder jouw voorgangers tekort te willen doen, hebben wij dat allemaal gezien. En dat is in die 6 jaren in onze Staten bij niemand onopgemerkt gebleven. Je bent scherp, je bent vasthoudend in het debat en je hebt een aflatende energie. Ook je humor, met soms een vleugje ironie, kan soms ontwapenend werken.

De lijst van de Partij voor de Dieren voor de Tweede Kamerverkiezingen werd onlangs definitief vastgesteld door de leden. Jij staat op plek 3! In je afscheidsbrief schrijf je ons, ik citeer: “het is een eer deze mooie plek te mogen bekleden! Ik wil mij volledig op deze nieuwe rol gaan voorbereiden, zodat ik straks landelijk optimaal kan opkomen voor dier, natuur en milieu. Ik laat de fractie in Flevoland met veel vertrouwen achter in de handen van de nieuwe fractievoorzitter Jesse Luijendijk en zijn geweldige team". Einde citaat.

Leonie, ik denk dat ik kan zeggen dat dankzij jou andere fracties het thema van dieren welzijn ook kritischer zijn gaan bekijken. Er is een nieuw politiek bewustzijn ontstaan.

Je hebt de politieke instrumenten van een Statenlid als geen ander gebruikt en dat heeft ook het een en ander beinvloed. Zo heb je, creatief als je bent, een hoorzitting over dierenwelzijn in het provinciehuis georganiseerd.

Je inzet in de provincie Flevoland was in de afgelopen 6 jaar enorm. Je gaf thema’s als natuur en milieu een prominente plek in Provinciale Staten en gaf je eigen partij een Flevolands gezicht.

Het typeert je dat je de discussie waar het thema Oostvaardersplassen het beste geagendeerd zou moeten worden - provinciaal of bij het rijk - nieuw leven hebt ingeblazen.

Leonie, ik kijk uit naar onze nieuwe samenwerking vanuit jouw rol als Kamerlid. Natuurlijk primair een vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren, maar je bent ook inwoner van Flevoland en in die rol vertegenwoordig je ook Flevoland in de Kamer. De kans dat je daar gaat komen in maart is natuurlijk groot, met die mooie 3e plek. De Staten en ikzelf danken je voor de samenwerking in de afgelopen periode, en wensen je veel succes in je nieuwe functie. Wat mij betreft niet echt een afscheid, ik hoop je ook in het Tweede Kamergebouw in de toekomst te blijven ontmoeten.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Maak kennis met ons nieuwe Statenlid, Sylvia Kers!

'Kan niet bestaat niet’, is mijn levensmotto. Interview met Sylvia Kers, het nieuwe Statenlid van de Provinciale Statenfract...

Lees verder

Maak kennis met ons nieuwe Burgerlid, Marjolijn Veenstra!

Als iets voelt als je passie, dan ervaar je dat bijna nooit als werk. Interview met Marjolijn Veenstra, ons nieuwe Statenlid...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws